Mokomės anglų kalbos kitaip

Socialinių medijų panaudojimas anglų kalbos mokymui

Big image

Pasirinkau socialines medijas nes:

 • Ši jaunimo karta - aktyviausi medijų vartotojai
 • Socialinių medijų integracija paįvairina pamoką ir pamokos turinį.
 • Mokinių mokymosi motyvacija kyla, mokiniams siūlomi mokiniams patrauklūs mokymosi šaltiniai, mokiniai skatinami rinkti informaciją, analizuoti ir pristatyti savo nuomonę remiantis socialinių medijų medžiaga.
 • tobulinamas mokinių kritinis mąstymas.

Planuoju susidoroti su išūkiais:

 • Pateikdama socialinių medijų įrankius ir mokiniams patrauklius informacijos šaltinius, kuriuos jie ras savo mėgstamose medijose.
 • Pateikdama darbo metodus tinkamus šiuolaikinei paauglių kartai..
 • Leisdama dalyvauti pamokos veiklų organizavime, darbo metodų ir įrankių pasirinkime.
Big image

Šis įšūkis bus įveiktas:

 • Patobulinus žinias motyvuojančių mokymosi aplinkų kūrime.
 • Radus idėjų ir iniciatyvų, skatinančių gimnazijos bendruomenės konkurencingumą.
 • Pagilinus skaitmeninių įrankių taikymo ugdymo procese žinias.
 • Suradus tinkamus mokinių ir mokytojų bendradarbiavimo metodus
Big image

Įveikus mokymosi mokytis motyvacijos įšūki:

 • Mokinių mokymosi rezultatai pagerės.
 • Mokytojai ir mokiniai įgiję ir patobulinę mokymosi mokytis kompetenciją, sukurs nuolat besimokančią gimnazijos bendruomenę, nebijančią iššūkių.
 • Socialinės medijos bus integruotos į mokymo planus gimnazijoje , mokant įvairių dalykų ir integruojant sociaines medija į gamtos mokslų, užsienio kalbų, istorijos, matematikos, informacinių technologijų pamokas
Big image