Kärnkraft

En hållbar typ utav Energi?

Kärnkraft

Kärnkraft bildas i kärnkraftverk. Kärnkraftverken kan jämföras med en ångmaskin, då man använder sig utav bränslestavar för att värma vattnet så att det blir till ånga. Bränslestavarna, som oftast är av uranium, placeras i kraftverket och där låter man uranium atomerna klyva sig. Denna process kallas även för fission. Genom fission bildas då enorma mängder energi som värmer vattnet i kraftverken tills de blir till ånga. Ångan trycker på turbinerna i kraftverket vilket gör att trådspolar i kraftverket påverkar ett magnetiskt fält. Detta skapar då energin.


Kärnenergi står för ungefär 40% utav Sveriges energiproduktion och finns tillgängligt i princip året runt eftersom att kärnkraftverk inte är beroende av årstider på samma sätt som vindkraft eller solenergi exempelvis.Positiva:

Kärnkraft är mycket mer miljövänligare än energi som produceras med fossila ämnen. Fossila bränslen släpper ut mängder utav koldioxid till skillnad mot kärnkraft, som inte producerar rök. Det vita som man ser komma ut från tornen är bara ånga. EN annan bra aspekt är att ju fler kärnkraftverk som byggs, desto billigare blir det med kärnrkraft. Och eftersom att man bygger fler kärnkraftverk så skapas även fler jobbmöjligheter vilket också är positivt.


Negativa:

Kärnkraftverk använder sig utav uranium för att kunna generera energi. Uranium är väldigt svårt att förvara efter att det har utvunnits och om det läcker ut i naturen är det väldigt farligt för det ekologiska systemet. En annan dålig sak med uranium är att det inte bryts ner tillräckligt fort (halveringstiden för uranium-235 är ungefär 700miljoner år) jämfört med hur mycket vi använder oss utav det. För att komma runt detta problem så förvaras det uranium som har utvunnits under jorden eller i betongkammare fyllda med vatten där man låter uraniumet brytas ner i tusentals år. Men det innebär att mängder utav kärnavfall måste antingen grävas ner eller förvaras i avlägsna områden, och så småningom kommer vi att få slut på utrymme.


Energiformen i Kärnkraft är Kärnenergi.


Av: Josef.S och Pedram


källor:

http://www.wired.com/science/discoveries/news/2005/07/68074?currentPage=all

http://www.world-nuclear.org/info/Facts-and-Figures/World-Nuclear-Power-Reactors-and-Uranium-Requirements/

http://dsc.discovery.com/tv-shows/curiosity/topics/10-pros-cons-nuclear-power.htmKärnkraft