India

"Dharma Chakra"

Big image

Lleoliad

Ble mae e yn y byd?

Wedi'i leoli yn Ne Asia, India yw'r seithfed gwlad mwyaf yn y Cyfandir. Mae e wedi ei ffinio gyda Cefnfor yr India yn y De, Bae Bengal yn y De-Ddwyrain, ac y Mor Arabia yn y De-Orllewin. Mae'n rhannu ffiniau tir a Phacistan i'r Gorllewin, China, Nepal, a Bhutan i'r Gogledd-Ddwyrain, a Myanmar a Bangladesh i'r Gogledd. Mae India wedi'i leoli i'r Gogledd o'r cyhydedd, sydd rhwng 6,44 a 35,30 lledred Gogledd, a rhwng 68,7 a 97,25 hydred Dwyrain.


Gan fod India yn eithaf pell o Gymru, mae 5 awr a hanner o wahaniaeth amser rhwngddynt. Mae ganddynt bedwar tymor, sef Tymor yr Haf, Monsoon, Hydref, a Cyn-Gaeaf.

Y Faner

Mabwysiadwyd baner India ar y 22ain o Orffennaf, 1947, ar ol i'r wlad fod yn anibynnol o Prydain Fawr.


Mae bob lliw yn cynrychioli rhywbeth gwahanol:

Saffrwn: dewrder ac aberth.

Gwyn: heddwch, gonestrwydd ac undod.

Gwyrdd: ffydd a ffrwythlondeb

Y Symbol: yr awyr a'r mor


Yng nghanol y rhan wen o'r faner, gwelir olwyn las gyda 24 rhan iddo. Gelwir y symbol yma yn y "Dharma Chakra" sef Olwyn y Gyfraith. Symbol Bwdaidd ydyw, sydd yn dyddio nol i'r 200fed ganrif CC.


Cafodd y faner ei ddylunio gan Pingali Venkayya a gafodd ei eni ar yr 2il o Awst, 1876. Mae newidiau wedi bod i'r faner llawer o weithiau ers i'r dyluniad cyntaf gael ei greu.

Pingali Venkayya

Dyddiad Geni: 2il o Awst, 1876

Man Geni: Bhatlapenumarru, India

Dyddiad Marw: 4ydd o Orffennaf, 1963

Lle y bu farw: Vijayawada, India

Plant: Chalapathi Rao, Seethamahalakshmi, Pingali Parasuramaiah.

Rhieni: Hanumantha Raidu, Venkat Ratnamma.

Brodyr a Chwiorydd: Mahalakshmi, Gopalakrishnaiah, Achyuthramayya, Balaramaiah, Tripurrama, Sivaramaiah, Seetharamaiah.


Delhi-Prif Ddinas y Wlad

Poblogaeth y ddinas 9.879 miliwn (2001) sydd bron tair gwaith yn fwy na phoblogaeth Cymru! Yn syndod mawr, Delhi yw'r un o'r dinasoedd mwyaf gwyrdd y byd, gyda 20% o'i orchudd yn goed. Mae holl wasanaethau cyhoeddus y ddinas yn cael ei bweru gan nwy naturiol, sydd ddim yn gwneud drwg i'r amgylchedd.


ADEILADAU YN Y DDINAS:

Mae llawer o adeiladau diddorol yn Ninas Delhi. • Qutub Minar, sef yr adeilad talaf wedi'i wneud o friciau yn y byd!
 • Waliau Dinas Delhi- yn wreiddiol roedd ganddo 14 giat, ond nawr, dim ond 5 giat sydd ar ol. Enw'r 14 giatiau yw Kashmiri, Ajmeri, Delhi, Lahori a Turkman.
 • Mae'n rhyfedd iawn fod amgueddfa toiledau yn Ninas Delhi, gan fod toiledau yn bethau prin yn y wlad.
 • Un o'r adeiladau mwyaf lliwgar yn Delhi yw y 'Laxminarayan Temple', a gafodd ei adeiladu yn y flwyddyn 1939 gan Baldeo Das Birla. Mae yn fan poblogaidd iawn i dwristiaid, gan ei fod mor lliwgar.
Enw'r ddinas yn wreiddiol yw 'Calcutta', ond ar y 13fed o Chwefror, 1931, daeth yn swyddogol mae 'Delhi' oedd yr enw newydd i'r Ddinas.


Khari Baoli, sef stryd yn Delhi sydd a'r farchnad sbeisys fwyaf yng Nghyfandir Asia! Mae yn fan ofnadwy o boblogaidd ac mae dros 300 o sbeisys gwahanol yno!

Ffeithiau Diddorol am y Ddinas

 1. Delhi yw'r ail ddinas yn y byd sydd 'r mwyafrif o adar yn dod i ymlwed yno!
 2. Mae 88.8% o boblogaeth y ddinas yn Hinwiaid.
 3. Bob blwyddyn, mae gwyl ffrwythau enfawr yn cael ei gynnal yno, ac mae tua 3000 o loriau yn llawn ffrwythau yn cael ei wagio yno bob dydd!!
 4. Gelwir y bobl sy'n byw yn Delhi y ddinas yn 'Dili'
 5. Mae dros 30 o golegau a prif-ysgolion yn Delhi!

Ieithoedd

Ieithoedd swyddogol India yw Saesneg a Hindi. Mae tua 54% o'r bobl yn India yn siarad Hindi, ond dim on tua 23% sy'n siarad Saesneg. Sy'n gadael tua 33% o bobl yn siarad ieithoedd eraill.


Mae llywodraith India wedi cydnabod fod chwe iaith fel 'Ieithoedd Clasurol yr India' oherwydd ei hanes hir, sydd yn amrywio o 1500 i 2000 o flynyddoedd yn ol! Y ieithoedd rhain yw-Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada, Sansgrit, ac Odia.


Ar y 21fed o Chwefror, 1999, cyhoeddwyd fod Diwrnod Mamiaith Rhyngwadol i'w gynnal bob blwyddyn. Ar y diwrnod hwn, bydd llawer o deuluoedd yn dod i'r wyl i ddysgu am ieithoedd teuluoedd eraill, ac i wneud ffrindiau gyda pobl o bob cwr o India.


Er fod Hindi yn iaith poblogaidd iawn yn India, mae dros 20 o ieithoedd poblogaidd eraill yno. Dyma fap o'r ieithoedd gwahanol::

Big image
Fe wnaeth George Bush, cyn-lywydd yr U.D.A benderfynnu neilltio cyllideb o $114 miliwn ar gyfer addysgu yr iaith Hindi yn yr Unol Daliaethau!

Chwaraeon y wlad

Criced

Criced o bellffordd yw'r chwaraeon mwyaf poblogaidd yn India. Bydd pobl o bob cwr o'r byd yn dod i weld tim cenedlathol India yn chwarae mewn gem. Mae'r bwrdd rheoli criced yn India yn arweinydd byd-eang yn y byd criced.


Mae dros 50 aelod i dim criced India, dyma rhai ohonynt:

Virat Kohli, Rohit Sharma, Mohammed Shami, Manish Pandey, Ishant Sharma, Umesh Ydav, Stuart Binney, Amit Mishra, Munaf Patel, Naman Ojha, Varun Aaron, Bhuvneshwar Kumar, Paevez Rasol, Suresh Raima, Kedar Jadhav.

Sachin Tendulkar

Mae Sachin Tendulkar yn adnabyddus fel y batiwr criced gorau yn hanes criced. Bu eni Sachin ar y 24fed o Ebrill, 1973 yn Mumbai, sydd yng nghanolbarth India. Cafodd ei fagi gen ei Fam, Rajini a'i Dad Ramesh. Mae ganddo ddau frawd, ac un chwaer sef Ajit, Nitin, a Savita. Cychwynodd chwarae criced pan yr oedd yn 11 mlwydd oed, gan ei fod wedi cael bat criced ar ei ben-blwydd. Doedd neb wedi sylwi am ei dalent ar y cychwyn, ond yna, mewn gwers Addysg Gorfforol yn yr ysgol,fe ddaeth pawb i weld y talent enfawr oedd ganddo. Ac mewn ychydig y flynyddoedd, cafodd ei dderbyn i Dim Cenedlaethol India pan yr oedd yn 16 mlwydd oed. Roedd yn cael ei gydnabod fel y Chwaraewr Criced Ieiengaf mewn hanes Criced. Mae e wedi torri'r record criced, gan allu gwneud 100 o redegiadau mewn 'inning' sengl! Yn 2008, rhagorodd drwy redeg 11,953 o redegiadau o flaen Brian Lara mewn prawf. Yn 20011, cipiodd Sachin a'i dim Y Cwpan Byd Criced ac yng ngeiriau Sachin: "And that is the reason why this victory is great, because different players have made contributions to the win." . Yn 2013, gorffenodd ei yrfa fel chwaraewr Criced. Cafodd ef a'i wraig, Anjali dau o blant sef Arjun a Sara. Erbyn hyn, mae ffilm wed'i greu o'i hanes fel y chwaraewr criced gorau erioed: 'Sachin-A billion dreams'.

Dyma Fideo byr o Sachin mewn gem criced yn erbyn De affrica

sachin tendulkar 200 runs highlights full video hd vs south africa
Er mae criced yw prif camp chwaraeon y wlad, mae yna lawer o gemau poblogaidd eraill fel :

Rhyfeddodau Naturiol India

Anifeiliaid India

Yr Eliffaint Indiaidd

Ffeil o Ffaith:

Ysgwydd: 2-3.5 metr

Pwysau: 2,000-5,000 kg

Nifer o Asennau: 19 par (38 asen)

Maint yr eliffant Indiaidd mwyaf: 3.43 metr


Ffeithiau Diddorol:


 • Mae mae eliffant sy'n ddyn yn fwy na dynes
 • Bwytai'r eliffant dros 150 math o blanhigion
 • Bydd yr eliffant yn bwyta 130 kg y diwrnod!
 • Dyw yr eliffantod ddim yn cysgu llawer, ac y maent yn effro trwy rhan fwyaf o'r nos.
 • Yn gyfartalog, dylai'r eliffant fyw am 60 mlynedd
 • Mae yna tua 40,000 o eliffantod yn India!
 • Yr Eliffant Indiaidd yw'r anifail mwya poblogaidd yn India
 • Yr hiraf mae eliffant Indiaidd erioed wedi byw yw 86 mlynedd


Bwyd:

Treuliai'r eliffant 80% o'i ddirwnod yn bwyta! Maent yn hoff o fwyta gwair, planhigion bach, gwrychoedd, ffrwythau, brigau,a gwreiddiau. Ond, eu hoff fwyd yw rhisgl coeden. Maent yn ei bilio i ffwrdd o'r goeden ac yna yn ei dorri'n ddarnau man, a'i fwyta.

Mae'n rhaid i'r eliffant yfed tua 68-98 litr y dydd, neu maent yn ddieddol o fynd yn wan.

Y Llew Asiatig

Ffeithiau Diddorol:


 • Yn ddiweddar, mae'r llew asiatig wedi mynd yn brin iawn, ac dim ond ychydig o ganoedd ohonynt sydd ar ol. Mae nhw'n byw yng Nghoedwig Gir, India, a nid yn unman arall.
 • Mae'r llew sy'n ddyn mymryn yn llai na'r menywod.
 • Mae'r Llew Asiatig yn famal
 • Maent fel arfer yn byw tan y maent yn tua 16-18 mlwydd oed
 • Eu pwysau yw 120-226 kg
 • Eu enw gwyddonol yw 'Panthera Leo Parsica'
 • Yn ol y 'ICUN', mae bywyd y llewod Asiatig mewn perygl, oherwydd eu bod mor brin.

Y Pangolin (Bwytwr Morgrug)

 • Gall y Pangolin fwyta dros 20,000 o forgrug y dydd, sydd tua 73 miliwn o forgug y blwyddyn!
 • Mae hi'n bosib i'r Pangolin gau ei glustiau a'i drwyn , sy'n ei arbed rhag ymysodiadau gan forgrug.
 • Tafos hir, gludiog sydd ganddynt, sy'n ddefnyddiol i ddal morgrug.
 • Does gan y Pangolin ddim dannedd
 • Mae y Pangolin yn cael eu hela am gig, ond maent yn gallu dianc yn gyf;ym, gan fod ganddynt bawenau bach.

dathliadau y wlad

Gwyl Holi

Hanes yr Wyl

Enw gwreiddiol yr wyl yw 'Holika' sydd yn ddathliad i'r Hindwiaid. Credyr haneswyr hefyd fod Holi yn cael ei ddathlu gan yr Ariaid ond fod mwy yn ei ddathlu yng ngogledd India. Dywedir fod yr wyl Holi yn bodoli canrifoedd cyn Crist, ac fod ystyr yr wyl wedi newid dros y blynyddoedd. Yng nghanol yr wyl, bydd yr holl ferched priod yn dod at eu gilydda dawnsio fel fod hapusrwydd yn eu teuluoedd am byth. Os yw'r lleuad yn llawn, mae hi'n draddodiad i bawb ddal dwylo a chanu caneuon am hapusrwydd a heddwch.

Beth ydi Holi?

Holi ydi un o'r ŵyliau mwyaf lliwgar yn y byd. Mae'r hindwiaid yn dathlu'r wyl yn gynnar ym Mis Mawrth. Mae'r ŵyl yn disgrifio'r Gwanwyn a chwedlau am y Duw Krishna a'r Brenin Prahlad. Dywed y chwedlau fod mab y Brenin, Prahlad wedi gwrthod dilyn ei Dad a dilyn Duw yn lle, ac fod Duw wedi achub bywyd Prahlad tair gwaith, ac ero, pan wnaeth chwaer y Brenin ei daflu ef i mewn i'r goelcerth.


Ar noswyl Holi, mae'r Hindwiaid yn gwisgo eu dillad gorau ac edrych ar ar y goelcerth. Mae cangen mawr, sy'n cynrychioli y Brenin Prahlad yn cael ei daf;u i ganol y goelcerth. Yna, mae'r gangen yn cael ei dynnu o'r goelcerth sy'n ail greu achub Prahlad gan Dduw. Y bore wedyn, mae pawb yn gwisgo hen ddillad, ac yn gorchuddio eu gilydd mewn powdr lliw.

A Wyddoch chi?

 • Holi yw'r unig ddiwrnod mae plant Indiaid yn cael caniatad swyddogol i fod yn fudur! Mae rhieni Indiaidd yn enwog gyda'u hobsesiwn gyda glendid, ac nid ydynt yn gadael i'w plant gyffwrdd unrhyw fwd. Ond pan mae hi'n ddiwrnod Holi, mae'r cyfan yn cael ei anghofio. Gall y plant orchuddio eu gilydd gyda lliwiau llachar, taflu balwnau dwr, a gwneud eu hunain mor fudur a phosib!
 • Mae Holi yn cael ei ddathlu mewn 28 talaith yn yr India!
 • Mae'r wyl Holi yn cychwyn ar y 6ed o Fawrth
 • Wythnos cyn yr wyl, yr unig beth mae stondinau yn eu gwerthu yw powdr lliw.
 • Enw arall ar wyl Holi yw Gwyl y Lliwiau.

Bwyd yn ystod yr Wyl

Dyma ddathliadau eraill yn India:

 • Ganesh Chaturthi
 • Diwali
 • Navaratri, Dussehra, a Durga Puja
 • Onam
 • Krishna Janmashtami/Govinda
 • Ffair Gamelod Pushkar
 • Gwyl Kerala

Hinsawdd

Gellir hinsawdd India ei ddosbarthu fel gwlad poeth trofannol, ar wahân i'r taleithiau gogleddol Himachal Pradesh a Jammu & Kashmir yn y gogledd a Sikkim yn y bryniau gogledd, sydd â hinsawdd oerach,ac yn fwy cyfandirol.


Mae'r rhan fwyaf o'r Haf yn India yn boeth iawn. Mae'r tymor hwn yn dechrau ym mis Ebrill ac yn parhau tan ddechrau mis Hydref, pan fydd y glaw Monsŵn yn dechrau disgyn. Gall y tymheredd fynd i fynny at tua 45 gradd selsiws! Pan fydd y glaw Monswn yn cyrraedd, gall achosi trafferthion mawr yn cynnwys llifogydd enfawr, sydd yn dymchwel rhai tai i lawr. Mae'r gwastadeddau yng Ngogledd India, a hyd yn oed yn y cefn gwlad yn cael tywydd oer ar adegau, yn aml yn ystod Mis Rhagfyr, sydd yn gostwng lawr i 5 gradd selsiws. Yn yr ardaleodd uchder uchel, bydd hi fel arfer yn bwrw eira trwy gydol Tymor y Gaeaf, a hyd yn oed yn nhymor yr Haf!

Dillad sydd eu hangen:

Dillad cotwm ysgafn sydd ei hangen yn India trwy gydol y flwyddyn, gyda cot law yn Nhymor Monswn. Ond gall y tywydd droi oer iawn hyd yn oed yn ystod Tymor yr Haf, gyda'r tymheredd yn gostwng i lawr i tua 10 gradd selsiws. Mae'n rhaid bod yn ofalus beth rydych yn ei wisgo yn India, oherwydd gall y tymheredd fynd yn uchel ofnadwy, ond hefyd gall lawer o stormydd ddod neu tywydd oer iawn.

Arian y wlad

Yr arian maent yn ei ddefynddio yn India yw y Rupee. Mae un Rupee yn 0.010 punt yn y wlad hwn. Mae llawer o arian Rupee i'w gael. ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 sydd yn geiniogau, a ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹500, ₹1000, sydd yn bapurau arian. Mae gwledydd eraill yn defnyddio'r arian hwn, sef Nepal, Bhutan, a Zimbabwe.


Cafodd y symbolau Rs, ರೂ, രൂ, ৳, ૱, రూ, ௹, रु, eu ddyfeisio gan ddyn o'r enw D.Udaya.Kumar, a gafodd ei eni ar y 10fed o Hydref, 1978 yn Kallarcurichi, India. Aeth i Brifysgol yn Bombay, ac mae'n 37 mwlydd oed heddiw.


A wyddoch chi fod papur arian Rupee gyda rhif 0 arno, a ddefnyddir gan bobl oedd yn flin o ran tegwch. Ond nawr, mae'r papur wedi ei wahardd o'r wlad, gan fod ymladd wedi mynd dros ben llestri, a fod gymaint o ffraeo wedi bod.

A Wyddoch chi??


 • Os oes gennych Bapur Arian wedi ei rhwygo yn ei hanner, gallwch fynd i'r banc, a chael un newydd!
 • Mae hi'n torri'r gyfraith os ydych chi'n mynd a'r arian Rupee allan o'r wlad

Recordiau Byd Guinness

Mae India yn dal llawer iawn o recordiau byd, a llawer ohonynt yn anghyffredin iawn...
Y Barf Hiraf:

O India, ond yn byw yn Surrey Canada, mae Sarwan Singh yn dal y record byd am y farf hiraf. Roedd ei farf yn mesur 2.37 metr, sy'n hirach 'na'r gwallt hiraf yn India! Cafodd y farf ei fesur ym Mis Mawrth 2010.


Sarwan Singh

Cafodd Sarwan Singh ei fesur ar raglen deledu Eidalaidd sef 'Lo Show Record Dei', pan gafodd ei distysgrif Record Byd 'Guinness'. Pan gafodd ei fesur flwyddyn yn ddiweddarach, roedd yn ymddangos fod y farf wedi tyfu'n llawer hirach, ac ei fod wedi torri ei record ei hunan. Yng ngeiriau Sarwan Singh: "Without my beard, it's not me. I'm pretending to be someone I'm not."

Y twrban hiraf

Mae'r dyn 60 mlwydd oed, sef Avtar Singh Mauni, o Patiala, Punjab, yn dal y record byd am y twrban hiraf. Pwysai'r twrban hwn dros 45 kg, ac mae'n ymestyn 645 o fetrau! Ac mae'n cymryd cyfanswm anhygoel o 6 awr i'w roi ymlaen yn y bore!

Y Priodas Drytaf

Gyda India yn gwario cymaint ar briodasau, dyw hyn ddim yn syndod mawr! Mae priodas merch Tycoon Steel Lakshmi Mittal, y trydydd dyn mwya cyfoethog yn y byd, yn dal y record byd am y priodas drytaf erioed. Priododd Vanisha Mittal fancwr o'r enw Amit Bahatia yn 2004. Bu'r gwesteion yn cael eu diddanu gan seren byd enwog-Shah Rukh Khan, mewn steil 'Bollywood'. Cyfanswm yr arian a warwyd ar y briodas yw 60miliwn o Rupees!!!

Y Ddynes Lleiaf

Delir Jyoti Amge y record Byd am fod y ddynes lleiaf. Cafodd ei geni ar y 16 o Ragfyr, 1993 yn Nagpur, India, ac mae hi nawr yn 22 mlwydd oed. Ei thaldra yw 63cm sydd dim ond dwbl maint esgid ei Thad! Mae hi hefyd yn dal y record byd am y ferch yn ei arddegau lleiaf yn y byd hefyd. Cafodd ei magu gan ei rhieni, Kishanji Amge a Ranjana Amge. Mae ganddi bedwar o frodyr a chwiorydd, ond yn wahanol iawn iddi hi, mae ei theulu i gyd yn maint hollol cyffredin. Ond, dim bwys beth ydi'r maint, mae teulu Jyoti Amge yn ei thrin fel person cyffredin, sy'n ei gwneud hi'n hapus.

Enwogion

Skah Rukh Khan


Dyddiad Geni: Tachwedd 2il, 1965

Oedran: 50

Man Geni: Delhi, India

Gwraig: Gauri Khan

Priodi: 1991

Plant: Suhana, AbRam, Aryan

Ffilmiau: 'Raees', 'Koochie Koochie Hota Hai'

Caneuon: 'Apun Bola', 'Lungi Dance', 'Love Mera Hit hit', 'Titli', a llawer mwy.

Amitabh Bachchan


Dyddiad Geni: 11 o Hydref, 1942

Oedran: 73

Man Geni: Allahabad, India

Gwraig: Jaya Bhaduri Bachchan

Priodi: 1973

Plant: Abhishek Bachchan, a Shweta Bachchan-Nanda

Wyrion a Wyresau: Aradhya Bachchan, Agstya Nanda, a Navya Naveli Nanda

Ffilimiau: 'Sholay' (1975), 'Deerwaar' (1975), 'Piku' (2015), 'Wazir' (2016), a llawer mwy.


Sonaki Sinha


Dyddiad Geni: Mehefin 2il, 1987

Oedran: 28

Man Geni: Patna, India

Taldra: 1.73 metr

Rhieni: Poonam Sinha, a Shatrughan Sinha

Blynyddoedd Gweithredol: 2010-presennol

Gyrfa: Actores a rapwraig

Ffilmiau: 'Tevar' (2015), 'Lingaa' (2014), 'Dabangg' (2010)

Rhyfeddodau Dynol

taj mahal

Bedrodd enfawr wedi'i wneud o farmor ifori-gwyn yw y Taj Mahal. Mae'n gorwedd ar lan afon Yamuna yn y ddinas India Agra. Fe'i comisynwyd yn 1632 gan yr ymerawdwr Mughal Shah Jahan, i gartrefu ei hoff wraig, Mumtaz Maha.


Ffeithiau Diddorol


 • Fe gymrodd hi dros 22,000 o bobl i adeiladu'r lle!
 • Yn ol chwedl Bwdaidd, mae Taj Mahal arall y pen arall i'r afon Yamuna, wed'i wneud o farmor du.
 • Fe gymrodd y Taj Mahal 17 i'w orffen yn gyflawn!
 • Mae pob pedair ochr o'r Taj Mahal yr union yr un fath. Does dim gwahaniaeth rhwngddynt.
 • Ei daldra yw 171 metr
 • Roedd dros 2,000 o eliffantod wedi dod yn ymyl y Taj Mahal, i gario y nwyddau adeiladu i gyd pan roedd y Taj Mahal yn cael ei adeiladu!
 • Cafodd llawer o o gerrig gwerthfawr eu difetha yn ystod y Gwrthryfel Indiaidd gan y Prydeinwyr.


Dyma rai o ddyfyniadau gan bobl sydd wedi ymweld a'r Taj Mahal:

 • " Just Beautiful"
 • "An awesome place of real love"
 • "No word for the Taj Mahal. It's just amazing."
 • "No words can truly describe this place"
 • "Magical"

Bwydydd y Wlad

Enw arall ar India yw Gwlad y Sbeisydd, gan fod gymaint o rai gwahanol yn cael eu gwerthu yno. Mae hyd yn oed 70% o'r wlad yn llawn sbeisys!

Bwydydd Poblogaidd

Bwydydd Eraill:

 • Ladoo
 • Jalebi
 • Chicken Tikka
 • Chana Dal
 • Barfi
 • Coriander Chutney
 • Masala Chai
 • Bara Naan
 • Samosa
 • Uthapam

crefyddau

Mae llawer o grefyddau gwahanol yn India, dyma rhai ohonynt a'u poblogaeth::

-Hindu 80.5%

-Mwslimiaid 13.4%

-Cristnogaeth 2.3%

-Siciaid 1.9%

-Eraill 1.8%

-Amhenodol 0.1%


Crefydd Hinwdiaidd yw'r crefydd hynaf, ac mae'n bwysig iawn i hanes India. Mae'r crefydd yn dyddio yn ol i yua 1500 o flynyddoedd CC (cyn-crist. Y Ddinas Sanctaidd yw Dinas Varanisi, yn ymyl yr afon Ganges.

ffeithiau diddorol

 • Mae dyn Indiaidd yn dweud ei fod heb yfed na bwyta ers 70 mlynedd!
 • Mae anadlu yr aer yn Mumbai, Indiaam un diwrnod yr un fath a ysmygu 100 sigaret.
 • Mae'r teulu mwyaf yn y byd yn byw yn Inida. Mae gan ddyn 39 gwraig, a 94 o blant!
 • Fe wnaeth dyn briodi ei gi yn India!
 • Mae yr heddlu yn India yn cael codiad iw' cyflog os ydyn nhw'n tyfu mwstash!
 • Mae mwy o ffonau symudol yn India 'na toiledau!
 • Yn Bengal, India, mae'n rhaid i fuchos gael cerdyn 'ID'!
 • Mae 73% o'r sbeisys yn y byd yn dod o India!
 • I gael digon o bres i brynu cinio yn 'McDonalds', mae'n rhaid i'r rhan fwyaf o bobl weithio am 6 awr!
 • Does gan 53% o dai yn India ddim Ty-Bach!
 • Gwerth ty y dyn mwya cyfoethog yn India yw £5 biliwn!
 • Yn 2009, fe wnaeth doctor dynnu 172,155 o garegi o aren claf mewn llawdriniaeth a oedd yn para tair awr!
 • Dim ond tua 1 mewn 100 o briodasau yn India sy'n cael ysgariad!
 • Mae mwy o bobl yn defnyddio rhyngrwyd yn India na poblogaidd yr U.D.A!