Norges Bønder

Bønner som eide skog

I Norge var det mange bønder som eide skog hvor de kunne hogge tømmer på 1500-tallet.

Engelskmenn og nederlendere var interesserte i å kjøpe tømmer og planker av nordmennene, for de trengte materialer til hus og skip.

Når folk solgte tømmer og planker, sier vi at de solgte trelast.

Oppgangs sagene gjorde det lettere å skjære gode planker.

De viktigste trelastbyene i Norge i dansketiden var Oslo (Kristiania fra 1624), Drammen, Fredrikstad, Larvik, og Arendal.

Både på 1600-1700 tallet var Norge det landet som solgte mest trelast til andre land i Europa.