ריבוע

תכונות הריבוע

1.כל צלעותיו שוות

2.כל זוויותיו שוות

3.אורך אלכסוניו שווים

4.כל אלכסוניו חוצים זה את זה

5.יש לו סימטריה סיבובית

6.ויש לו סימטריה שיקופית.

הריבוע בחיי היום יום