חופש הדת וחופש מדת

הגדרת הזכות:

חופש הדת הוא החופש של כל אדם להאמין באל ולנקוט את כל הפעולות שאמונתו מחייבת, להימנע מכל הפעולות

שאמונתו אוסרת.

חופש מדת היא אחת החירויות הניתנות לאזרח במסגרת הזכות לחירות, בשיטת המשטר דמוקרטיה ליברלית. חירות זו מאפשרת לכל אזרח לבחור שלא להשתייך לדת כלשהי או לעדה דתית כלשהי, שלא לקיים פולחן, מנהגים, חוקים או ציוויים הנובעים מהשתייכות זו, וליהנות מכל זכויות האזרח המקובלות במדינתו ללא קשר לדת.

הסבר ומקורות מידע:

בהכרזת העצמאות, המבטאת את חזון העם ואת ה"אני מאמין" שלו, הוגדרה מדינת ישראל כמדינה יהודית, אשר תבטיח חופש דת ומצפון לכל אזרחיה. בכריכת חופש הדת וחופש המצפון יחדיו מבטאת ההכרזה יחס של שיוויון אל האזרח הדתי (בין אם הוא יהודי, מוסלמי, נוצרי או בן דת אחרת) ואל האזרח שאינו דתי. הראשון נהנה מהחופש לדבוק בדתו ובאמונתו ולקיים את מצוותיה ופולחנה ללא הפרעה, והשני מן החירות לנהוג על-פי צו מצפונו, ללא כפייה לנהוג על-פי ציוויים דתיים שאינו מאמין בהם. (מתוך האגודה לזכויות האזרח בישראל)

המושג "חופש דת" מוגדר כ"חופש של כל דת או של ארגון דתי לקיים את פעילותו הדתית באין מפריע". מעיקרון זה נובעת רשימה ארוכה של חירויות, כמו החופש של כל אדם להחזיק באמונות ודעות לפי בחירתו, והחופש להשתייך או לא להשתייך לקהילה דתית, או להשתתף בפעילות דתית כרצונו. (הספרייה הוירטואלית של מט"ח)

פגיעה בחופש הדת:

הרמטכ"ל פרסם פקודה שמחייבת חיילים דתיים להשתתף בערבי יחידה בהם מופיעות זמרות, בטענה ששחרורם פוגע בלכידות היחידה.

סרובו של חייל דתי לשמוע זימרת אישה נובע ממצוות הדת. הוראת הרמטכ"ל פוגעת בחופש הדת של החייל.

חופש הדת הוא זכות יסוד והוא חלק מכבוד האדם. הוא קיים עוד לפני חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ומופיע בפסיקה ענפה של ביהמ"ש העליון וחקיקה מנדטורית שהיא חלק ממשפט המדינה.

חופש הדת איננו זכות מוחלטת (כמו כל זכויות האדם), אבל בגלל חשיבותו הגדולה אין לפגוע בו אלא כשהוא מתנגש בערך חשוב יותר.

Big image

הסבר:

פגיעה בזכות לחופש דת היא כאשר אדם מסוים או ארגון מסוים מחייב אדם אחר לעשות משהו שנוגד את דתו ואת אמונתו של אותו אדם. (לדוגמה: הסיפור הנ"ל)

עמדה אישית:

לדעתי זכות זו חשובה מאוד,בגלל זכות זאת נותנת לאנשים אפשרות להביע את עצמם ואת מה שהם חושבים לגבי הדת שלהם. לדעתי עם בן אדם מאמין במשהו הוא צריך אפשרות להביע את עצמו ואמונתו,אלא אם כן הדבר שהוא מאמין בו פוגעת באנשים אחרים .הזכות הזאת מאוד חשובה לקיום מדינה דמוקרטית ונתינת חופש הביטוי.