פעילות מספר 3: של"ח

מגישות: גאיה וז'ונסקי ורומי קאוף , כיתה:ח'4

1. שניים מנימוקיו של אלעזר בעד ההיתאבדות:

-אין להשתעבד לרומאים מאחר ורק אלוהים הוא אדונם היחידי של היהודים.

-בשל שריפת החומה ישנו סימן כי אלוהים כועס שכן הם ביצעו חטאים בזדון כלפי בני עמם וכן עליהם להענש.


2. שני טיעונים כנגד הבחירה בהתאבדות כפיתרון למצב שאליו נקלעו אנשי מצדה:

-ביהדות חל איסור על התאבדות.

-כי צריך להישאר עם מאוחד ולהילחם על הזכויות שמגיעות לנו.


3. https://www.youtube.com/watch?v=Ytaezwubzyw מצדה סיפור המרד.