Kafe Antzokia Aste Nagusian 2013

Abuztuak 17-25

Abuztuak 17 agosto. 23:00h. S: 10€
GUADALUPE PLATA + DEAD BRONCO + LAST FAIR DEAL VS RORY GALLAGHER.
Abuztuak 18 agosto. 21:00h. A: 18€ / T: 22€
ISRAEL VIBRATION
Abuztuak 22 agosto. 23:00h. S: 10€
JOSH ROUSE + THE FAKEBAND.
Abuztuak 23 agosto. 23:00h. S: 10€
THE RIFF TRUCKERS + MOBY DICK BAND

Abuztuak 24 agosto. 23:00h. S: 10€
CÁPSULA + THE ALLNIGHTERS
+ SCREAMIN' GEORGE & THE HUSTLERS

GUADALUPE PLATA

Abuztuak 17 agosto. 23:00h
Sarrera erosi / Comprar entrada

DEAD BRONCO

Abuztuak 17 agosto. 23:00h
Sarrera erosi / Comprar entrada

LAST FAIR DEAL vs RORY GALLAGHER

Abuztuak 17 agosto. 23:00h

Sarrera erosi / Comprar entrada

ISRAEL VIBRATION

Abuztuak 18 agosto. 21:00h

Sarrera erosi / Comprar entrada

JOSH ROUSE

Abuztuak 22 agosto. 23:00h
Sarrera erosi / Comprar entrada

THE FAKEBAND

Abuztuak 22 agosto. 23:00h

Sarrera erosi / Comprar entrada

THE RIFF TRUCKERS

Abuztuak 23 agosto. 23:00
Sarrera erosi / Comprar entrada

MOBY DICK BAND

Abuztuak 23 agosto. 23:00
Sarrera erosi / Comprar entrada

CÁPSULA

Abuztuak 24 agosto. 23:00
Sarrera erosi / Comprar entrada

THE ALLNIGHTERS

Abuztuak 24 agosto. 23:00
Sarrera erosi / Comprar entrada

SCREAMIN' GEORGE & THE HUSTLERS

Abuztuak 24 agosto. 23:00
Sarrera erosi / Comprar entrada