Stop met het antibiotica dieet!!

In de veehouderij wordt vaak antibiotica gebruikt. Dit om de dieren die hier gehouden worden door het toedienen van antibiotica minder snel ziek worden en doodgaan. Het is voor boeren daarom ook zeer aantrekkelijk dit soort middelen te gebruiken. Er is alleen één nadeel, de mensen die deze dieren vervolgens opeten krijgen hierdoor ook deze middelen binnen. Dit kan ertoe leiden dat mensen antibioticaresistent worden.

Wat is antibioticaresistentie?

Antibioticaresistentie houdt in dat bacteriën immuun worden voor de werking van antibiotica. Antibiotica wordt in de natuur geproduceerd door schimmels, zij produceren een antistof tegen de voor hen schadelijke stoffen. Begin 20e eeuw is de mens tot deze ontdekking gekomen. Na deze ontdekking hebben wij geprobeerd deze techniek toe te passen op mensen. Dit heeft gebleken goed te werken en levensreddend te zijn. Het is dus van belang dat mensen hier niet onnodig immuun tegen worden

Hoe worden bacteriën risistent tegen antibiotica?

Bacteriën hebben verschillende methoden om zich tegen antibiotica te beschermen. Zij kunnen bijvoorbeeld:

- het antibioticum inactiveren of vernietigen.

- een effluxpomp gebruiken; hiermee 'pompen' de bacteriën het antibioticum de cel uit waardoor het niet werkt.


Door genetisch materiaal met elkaar uit te wisselen kunnen bacteriën dit soort resistenties ook nog eens aan elkaar overdragen.

Resistente bacteriesoorten

De meest voorkomende en bekendste resistente bacteriesoort zijn de ESBL-producerende bacteriën. Deze bacterie bezit een bepaald enzym wat antibiotica afbreekt. Bacteriën ontwikkelen deze resistentie door mutaties in het DNA.

Op welke manier draagt de veehouderij mee aan de antibioticaresistentie?

Antibiotica wordt door ons dus gebruikt om mensen te genezen van ziektes. Maar dit wordt niet alleen op mensen toegepast. In de veehouderij wordt antibiotica ook gebruikt om de dieren daar te genezen of om ze ervan te voorkomen ziek te worden. Zij krijgen deze middelen toegediend waarna de productie hoger is, omdat minder dieren komen te overlijden en omdat zieke dieren niet aan mensen voorgeschoteld mogen worden.


Het probleem hiervan is wel dat de mensen die deze dieren met antibiotica in hun opeten, resistent kunnen worden voor dit middel. En omdat er door veel mensen vlees wordt gegeten worden er ook veel mensen immuun, wat later voor problemen kan zorgen.

Welke andere menselijke factoren zorgen voor antibioticaresistentie?

Er zijn verschillende menselijke factoren die een bacterie kunnen helpen om resistent te worden tegen antibiotica. Vele van deze factoren komt door het onwetende gedrag van de mens, bijvoorbeeld: Het niet afmaken van de antibiotica kuur. Iemand heeft van de arts antibiotica voorgeschreven gekregen tegen een griepje. Desbetreffend persoon slikt de medicijnen en denkt na dag 2: Ik ben weer genezen, dus ik stop ermee! Dit kan er voor zorgen dat een bacterie resistent wordt tegen de antibiotica want de bacterie is op dit moment nog niet helemaal uit zijn lichaam. Enkele bacteriën zijn nog over en beginnen zich weer te delen en de infectie is weer terug én resistent.

Andere menselijke factor is het vele en makkelijke uitschrijven van de antibiotica door de arts. Bij het minste of geringste wordt een kuur voorgeschreven. Dit zorgt voor een gewenning en dit kan leiden tot bacterie resistentie.

Risico's van antibioticaresistentie

Stel:

Een man wordt ziek en moet met behulp van antibiotica geholpen worden. Er wordt antibiotica voorgeschreven. De man neemt de antibiotica in, maar vervolgens blijkt het niet te werken. De man is namelijk resistent tegen de antibiotica. Dit komt omdat de man dagelijks vlees at, afkomstig van varkens die dezelfde antibiotica toegediend hadden gekregen. Nu is er geen medicijn meer om de man te helpen en hij overlijdt aan zijn ziekte.


Dit is het risico van antibioticaresistentie. Als er dus niet snel iets gedaan wordt aan dit probleem zullen dit soort gevallen vaker voorkomen en zullen er ook veel mensen overlijden. Daarom zullen er maatregelen moeten worden genomen.

Welke maatregelen neemt de overheid tegen antibioticaresistentie?

Minister Verburg heeft al eerder geeist dat de veesector in 2011 20% minder antibiotica gebruikt. Zij verwacht hiervoor op 1 september voorstellen van de Taskforce antibioticaresistentie dierhouderij. Zo nodig komen er wettelijke maatregelen. Na 2011 moet het gebruik van antibiotica verder dalen. Verburg wil dat de sector in 2013 op het nivaeu is van 1999. Dat betekent een vermindering van 50%. In 2015 moet het gebruik van antibiotica in de veehouderij 70% minder zijn dan in 2009.

Wat is de bijdrage van de farmaceutische industrie om nieuwe antibiotica te ontwikkelen?

Door de minder aantrekkelijke martperspectieven en de hoge kosten om een nieuw antibiotica geregistreerd te krijgen is de relatieve bijdrage van de farmaceutische industrie zeer gering.

Wat zijn de verhoudingen van het antibioticagebruik in NL vergeleken met andere landen?

In Nederland wordt er veel minder antibiotica voorgeschreven dan bijvoorbeeld in zuid-europa, Hier zijn ze veel voorzichtiger met het gebruik van antibiotica omdat ze de gevaren beter kennen.