אקולוגיה-

סביבות חיים

אקו=סביבה, לוגיה= חקר

  1. אקולוגיה הוא תחום במדע החוקר את יחסי הגומלין בין אורגניזמים לבין סביבתם ואת יחסי הגומלין בין האורגניזמים השונים.

מצגת אקולוגיה

לחץ כאן

מבוא לאקולוגיה וגורמים אביוטים

סביבת חיים - גורמים ביוטים וא-ביוטים

הסביבה מאופיינת על ידי גורמים אביוטיים וגורמים ביוטיים, המשפיעים אלו על אלו. כל אחד מהתנאים ומהמשאבים של הסביבה יכול להוות גורם מגביל, אולם כושר הנשיאה של הסביבה נקבע על ידי השפעתם המשולבת של כל מרכיבי הסביבה.הגורמים האביוטיים בסביבה וחשיבותם לחיי היצורים החיים (האורגניזמים):· בית גידול, מערכת אקולוגית, סביבה. נביטה.

· · אור וקרינה – קרינת השמש: אור כמקור אנרגיה לפוטוסינתזה, סוגי קרינה, השפעות אור וקרינה על יצורים: האור כאות סביבתי המשפיע על תהליכים. נדידה, נשירת עלים, פריחה, קרינת אור,

·טמפרטורה – תנודות יומיות ועונתיות.
ויסות טמפרטורה אצל פויקילותרמים (אקטותרמים) ואצל הומאותרמים (אנדותרמים).יחס בין שטח פנים לנפח.

·רוח – כגורם בהאבקה ובהפצת זרעים, כמשפיעה על התאדות.

·· הרכב האוויר – חשיבות החמצן וזמינותו, CO2 כמקור פחמן לפוטוסינתזה, חשיבות החנקן. תלות בין גורמים אביוטיים: לחות וטמפרטורה, ריכוז חמצן במים וטמפרטורת המים.אטמוספרה, חילוף גזים, נשימה.

·קיימת התאמה בין המבנה והתפקוד של יצורים חיים לבין התנאים בסביבתם. התאמה זו היא תוצאה של תהליכי ברירה טבעית.ההתאמה כתוצר של תהליכי ברירה טבעית (תיאור התופעה ללא דיון במנגנונים).· סוגים של התאמה: מורפולוגית, פיזיולוגית-ביוכימית, התנהגותית.· דוגמאות של התאמות, מתוך מגוון הצמחים ובעלי החיים בארץ, לחיים בתנאים שונים: מים, סביבה יבשה, מליחות, קרקעות שונים, תנאי אור שונים, טמפרטורות קיצוניות.· גאופיטים, הסתגלות, חד-שנתיים, כשירות, נדידה, רב-שנתיים, שונוּת, תאוריית האבולוציה, תרדמה.

·כל היצורים החיים זקוקים לחומרים ולמקור אנרגיה לקיומם. היצורים קולטים חומרים ואנרגיה מהסביבה ומשחררים לסביבה חומרים ואנרגיית חום. הביוספרה היא מערכת אקולוגית סגורה לחומרים ופתוחה לאנרגיה.· השמש היא מקור האנרגיה הראשוני והעיקרי למרבית המערכות האקולוגיות.· אנרגיה מועברת בין גורמים ביוטיים לבין הסביבה האביוטית.· זרימת אנרגיה בין גורמים ביוטיים נעשית באמצעות הזנה.· שרשרת מזון, מארג מזון ופירמידה אקולוגית הם דרכים לייצוג מעברי האנרגיה והחומרים במערכת האקולוגית.·אוטוטרוף, אנרגיה כימית, אנרגיית חום, ביומסה, הטרוטרוף, חברה, חומר אורגני, חומר אי-אורגני, טורף-על, יחסי הזנה, יצרנים, מפרקים (חיידקים ופטריות), נשימה, פוטוסינתזה, צרכנים, צרכנים ראשוניים, צרכנים שניוניים.

·בין פרטים של אותה אוכלוסייה ובין פרטים של אוכלוסיות שונות באותה חברה מתקיימים יחסי גומלין מסוגים שונים. יחסי הגומלין בתוך האוכלוסיות וביניהן משפיעים על גודלן.· יחסי ההזנה בין יצרנים (אוטוטרופים) לבין צרכנים למיניהם (הטרוטרופים, מפרקים).· יחסי שיתוף (סימביוזה) מסוגים שונים.· השפעת יחסי הגומלין למיניהם על גודל האוכלוסייה.ארגון חברתי, הדדיות, טפילות, טורפי על, מין (species), צרכנים ראשוניים, צרכנים שניוניים, קומנסליזם,

·

·הגידול הרב במספר בני האדם בעולם מביא למעורבות גוברת והולכת של האדם בטבע וגורם לשינויים בסביבה, שינויים שחלק מהם בלתי הפיכים.· השפעת האדם על גורמים אביוטיים.· השפעת האדם על גורמים ביוטיים.· השפעת האדם על יחסי הגומלין בטבע.· השפעת האדם על מגוון המינים בטבע.אפקט החממה, דישון, דלדול האוזון, הדברה ביולוגית, הדברה כימית, הרס בתי גידול, זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום סביבה, זיהום קרקע.

שרשרת מזון ומארג מזון.

האורגניזמים הניזונים זה מזה, הם חוליות שמצטרפות יחד לשרשרת מזון.

וכמו בשרשרת – כל יצור אוכל את מי שנמצא בחוליה שלפניו, ונאכל על ידי מי שנמצא בחוליה שאחריו.

היצרנים בשרשרת המזון, האוטוטרופים, מייצרים חומר אורגני בתהליך הפוטוסינתזה.

החומרים האורגניים שהם מייצרים, נצרכים על ידי הצרכנים.


שרשרת מזון מייצגת רצף אחד של יחסי הזנה: יצרן שנאכל על ידי אוכל צמחים (צרכן ראשוני) שנאכל על-ידי טורף (צרכן שניוני). בקצה שרשרת המזון נמצא טורף על.


כך חומרים והאנרגיה האצורה בהם, עוברים (כמזון) מחוליה לחוליה בשרשרת המזון.

לצד החוליות בשרשרות המזון נמצא את קבוצת המְפָרקים. אורגניזמים אלה ניזונים משיירים אורגנים של כל החוליות בשרשרות המזון: צמחים ובעלי-חיים שמתו, חלקי צמחים שנשרו לאדמה והפרשות של בעלי-חיים.


בקבוצת המְפָרקים נמצאים חיידקים ופטריות.

המפרקים פועלים בעיקר בקרקע. הם מפרישים אנזימים לסביבתם, וכך הם מפרקים את החומרים האורגנים שבקרקע.

שרשרת מזון מייצגת רצף אחד של אוכלים ושל נאכלים.

אבל בטבע המצב מורכב הרבה יותר: לרוב בעלי-החיים יש מקורות מזון אחדים, ויצורים רבים נאכלים על ידי בעלי-חיים ממינים שונים.


כלומר, שרשרות המזון שבבית הגידול משולבות זו בזו ויוצרות ביחד מארג מזון.


מארג מזון מייצג את סך כל שרשרות המזון המשתלבות זו בזו בבית הגידול, כלומר את מכלול קשרי ההזנה ומעברי האנרגיה במערכת אקולוגית.

שיווי משקל אקולוגי

סביבת חיים השומרת על יציבות מבחינת מגוון אוכלוסיות המינים והרכבן, ונשמרים בה גם יחסי הגומלין בין כל המינים, נמצאת בשיווי משקל אקולוגי.

שיווי המשקל יכול להשתבש בעקבות שינויים קיצוניים כגון:

תמותה גדולה במיוחד ממחלות, ציד לא מבוקר או הגירה.

הפרת השיווי משקל האקולוגי על ידי פעולות האדם -

•ניצול מקורות המים,

•יצירת שטחי מרעה,

•ציד בעלי חייכריתת עצי יער לצורך הפקת החומר עץ,

ם המשמשים מזון או מקור לחומרים שונים) גורם להכחדה של מינים רבים.

. תפיסת המים של רוב הנחלים בארץ והפנייתם לצורכי השקיה ושתייה,

•זיהום הסביבה

•העברת מינים של צמחים ושל בעלי חיים ממקום למקום על פני כדור הארץ.

מהו מין פולש?

מין המגיע למערכת אקולוגית שהוא לא התקיים בה קודם לכן.

www.ramathanadiv-

edu.org.il/highschool/development/develop4.aspשמורת הכלניות ברמת הנדיב. סרטון

שאלות תירגול וחזרה

1.1. לפניכם רשימה של מילים וביטויים שונים.

I. הקיפו בעיגול רק את אלו שהם דוגמה לסביבת חיים.א. נחל

ב. ארנבת

ג. יער

ד. חוף ים

ה. טמפרטורה

ו. שדה חיטה

ז. מערהII. הסבירו את בחירתכם.

2. סמנו את השורה שבה רשומים מרכיבי סביבה דוממים בלבד.

א. אור, מים, צמחים, קרקע

ב. אור, צמחים, מים וטמפרטורה

ג. אור, מים, אוויר, טמפרטורה

ד. בעלי-חיים, צמחים ובני-אדם


3. איזה משפט מסביר בדרך הטובה ביותר, מדוע אצות ירוקות גדלות בים בעומק של עד 100 מטרים?

א. אור השמש מצליח לחדור רק עד לעומק של 100 מטרים.

ב. אין לאצות שורשים שיחברו אותן לקרקעית הים.

ג. יש לחץ גדול מדי שמונע מהאצות לשרוד מתחת לעומק של 100 מטרים.

ד. אם האצות היו חיות בעומק שמתחת ל-100 מטרים, הן היו נאכלות על ידי בעלי חיים.


3. באילו מקרים מתקיים בין יצורים חיים קשר קיום מסוג תחרות?

א. בכל פעם שיצור חי אחד טורף יצור חי אחר.

ב. בכל פעם שיצורים רבים זקוקים לאותו משאב קיום.

ג. כאשר יש טורפים רבים באותה סביבה.

ד. כאשר יש מחסור במשאב קיום מסוים, לדוגמה, במים.


4. מה קורה לשני יצורים שיש ביניהם קשר קיום מסוג טפילות?

א. לשני השותפים בקשר זה, לטפיל ולפונדקאי, נגרם נזק.

ב. לפונדקאי נגרם נזק ואילו הטפיל מפיק תועלת מקשר זה.

ג. הפונדקאי מפיק תועלת ואילו לטפיל נגרם נזק מקשר זה.

ד. שני השותפים בקשר זה, הטפיל והפונדקאי, מפיקים ממנו תועלת.


5. זחל של פרפר, נץ, עלים של צמח וזיקית, מרכיבים שרשרת מזון.

כתבו את שמות היצורים המרכיבים את שרשרת המזון הזאת, לפי הסדר הנכון.
5. סמנו את המשפט המתאים לסדר הנכון של היצורים החיים בשרשרת מזון.

א. טורפים, צמחוניים, טורפי-על וצמחים.

ב. צמחוניים, טורפים, צמחים וטורפי-על.

ג. צמחים, צמחוניים, טורפים וטורפי-על.

ד. טורפי-על, טורפים, צמחים וצמחוניים.

6. מה הקשר בין "שרשרת מזון" לבין "מארג מזון"?

א. אין קשר בין שני המושגים, כי מארג מזון שייך לפירמידת מזון.

ב. מארג המזון הוא כמו שרשרת מזון, אבל הוא ארוך הרבה יותר.

ג. שרשרת מזון קיימת בסביבות קטנות, ומארג מזון – בסביבות גדולות.

ד. מארג המזון מורכב משרשרות מזון מחוברות המצטלבות זו בזו.


7. בטבלה שלפניכם רשומים הסברים.

התאימו לכל הסבר את המושג המתאים לו מתוך רשימת המושגים שלפניכם.

מושגים: טורפים, מארג מזון, יצרנים, מפרקים, צרכנים

המושג

ההסבר

1.

יצורים הניזונים מפירוק של שרידי יצורים אחרים והפרשותיהם.

2.

יצורים הניזונים מצמחים או מבעלי חיים אחרים.

3.

יצורים חיים הניזונים מבעלי חיים אחרים.

4.

קשרי הזנה במערכת אקולוגית – סך כל שרשרות המזון.

5.

יצורים חיים מעולם הצומח, שיודעים לנצל את אנרגיית השמש.

2. רשמו בסוף כל משפט נכון / לא נכון.

תקנו את המשפטים השגויים:

א. אנרגיית האור נקלטת בשורשים של הצמחים. _____________________________________

ב. בעלי החיים מכונים יצרנים. __________________________________________________

ג. קיומן של שרשרות המזון תלוי באנרגיית האור._____________________________________

ד. טורפי-העל הם החוליה הראשונה בשרשרת המזון. __________________________________

ה. הצמחים על פני כדור הארץ זקוקים לאנרגיית האור כדי להתקיים. _______________________


8. צבי המדבר אוכל את פירותיו של עץ השיטה. הצבי אינו לועס את כל הזרעים המצויים בפרי. זרעים שלא נלעסו עוברים דרך מערכת העיכול ונפלטים החוצה עם הגללים. בדרך זו הצבי מפיץ את זרעי השיטה.

מהם יחסי הגומלין המתוארים בקטע:

א. הדדיות

ב. טפילות

ג. תחרות

ד. טריפה