רגע לפני בחינת הבגרות

תודה לכל המורים שעשו ימים כלילות (בעיקר לילות) בבדיקת עבודות, מטלות, בחינות מועדי ב', ג' ובחינות 'מועד אחרון ודי', במטרה לסייע לתלמידים לחוות הצלחה

תודה למורים אשר ליוו את תלמידיהם בתהליך הקניית מיומנויות הלמידה, תוך עידוד חשיבה, הפנמת ערכים והכרת ההיסטוריה של עמנו ושל האנושות

תודה למורי ההגבר העושים השבוע היסטוריה בלוותם את התלמידים לבחינת הבגרות המתוקשבת הראשונה.

וכמובן תודה ענקית למדריכי ההיסטוריה אשר סייעו, תמכו ועודדו את כלל המורים בחגים, בשבתות ובחופשות, מחוץ לבתי הספר ובתוכם, בקבוצות באופן אישי

תודה לכולכם יחד ולכל אחד לחוד

בהצלחה לכולנו!

ד"ר אורנה כץ אתר

מפמ"ר היסטוריה