Metadata en Big Data

Jay Preijde

INLEIDING

Om deze twee begrippen uit te leggen moet je eerst weten wat data is. Data is het meervoud van datum, wat een ander ander woord voor gegeven. Een gegeven is iets wat is geregistreerd. Dus als je bijvoorbeeld een A4tje vol typt of een foto maakt heb je data gemaakt.

METADATA

Achter deze data zit nog meer data die je niet ziet. De Metadata noemen we dat. Op de Metadata staat bijvoorbeeld wie het gegeven heeft gemaakt, in welke lettertypen het gemaakt is of met welke camera de foto is gemaakt.

BIG DATA

Data moet ook opgeslagen worden, dit gebeurd in een dataset (ook wel: gegevensverzameling). Deze datasets worden onderhouden door databasemanagementsystemen. Deze programs bewaken en beheren de data.


Als één of meer datasets te groot worden om te met een standaard databasemanagementsysteem onderhouden te worden spreken we van big data.

Ook word alle data op de wereld Big data genoemd dus je kunt nagaan dat dit een vrij breed begrip is.

ALLE DATA OP DE WERELD?

Er word op deze wereld heel veel data gemaakt en toe gevoegd aan de Big data. Bijvoorbeeld in 2011 werd er 1.8 Zettabytes gemaakt. Als je dat wil opslaan heb je 57,5 miljard Ipads nodig… Van 32 G… En daarnaast moet je nagaan dat om de twee jaar deze hoeveelheid ongeveer verdubbeld. In 2010 maakte we in 2 dagen tijd even veel data als we deden in heel 2003, en 2010 is al 4 jaar geleden.