volleybal

het spel

volleybal is een balsport waarbij het speelveld is verdeeld in twee gelijke helften gescheiden door een net.

De beide teams, die elk uit 6 spelers bestaan

natuurlijk zijn er bij dit spel ook spelregels,

1.een speler mag de bal niet twee keer na elkaar aanraken, behalve bij het blokken ,

2.Een team scoort een punt door de bal het veld van de tegenstander te doen raken binnen de lijnen of op de lijn of doordat een tegenstander een fout maakt.

3.Ieder team heeft in elke set recht op twee time-outs

4.Zodra een team een punt scoort krijgt dat team het recht van opslaan (ook wel serveren genoemd)

5.De bal mag de antennes of andere voorwerpen buiten het veld niet aanraken.

elke wedstrijd heeft minimaal 3 sets.

de puntentelling gaat door tot 25 en er moet minimaal 2 punten verschil zijn , is dat niet zo dan word er door gespeelt tot de 30.

Big image