de wereld wordt een dorp

aardrijkskunde H1 parg 4

De wereld krimpt

Je kunt goederen in drie soorten indelen,

1. grondstoffen. dit zijn nog niet bewerkte goederen.

2. halffabricaten. dit zijn bewerkte goederen die nog niet helemaal af zijn.

3. eindproducten. sportschoenen, spijkerbroeken, auto's enzovoort

Door de sterke verbetering van het transport en communicatie worden er steeds meer goederen over grote afstanden verhandeld en vervoerd. Door internet en satellietverbindingen is de informatie-uitwisseling toegenomen. Het gevolg is dat de gebieden op aarde steeds meer verbonden raken, dit noem je globalisering

Oorzaken van globalisering

Voor het proces van globalisering zijn drie belangrijke ontwikkelingen verantwoordelijk:

1. multinationale onderneming(MNO), dat zijn grote bedrijven die in meerdere landen fabrieken en kantoren hebben staan. Zij zien de hele wereld als hun afzetmarkt. Vaak sluiten zij een fabriek in een rijk land en openen tegelijkertijd een nieuw bedrijf in de periferie of semiperiferie

2. handelsbelemmeringen verdwijnen, steeds meer landen stellen hun grenzen open.

3. de afstanden tussen gebieden 'krimpen', de fabriek van een bedrijf staat in China terwijl het hoofdkantoor in de VS staat dankzij de computer weet het hoofdkantoor hoeveel er in voorraad staat en wat waar naartoe moet, dat kan door communicatiemiddelen, computers, fax, treinen, vliegtuigen enz.

Gevolgen van de globalisering voor rijk en arm

De productie van goederen vindt steeds vaker plaats buiten de rijke landen plaats. MNO's laten hun halffabricaten en eindproducten daar maken waar het goedkoop is. China wordt daardoor ook wel 'de fabriek van de wereld' genoemd. Zij worden rijker door globalisering. Brazilie, Rusland, India en China produceren veel ze zijn de BRIC-landen. Afrika(sub-Sahara) produceert niet veel, omdat
  • geen belangrijke hulpbronnen hebben
  • niet interessant zijn voor MNO's om een bedrijf te stichten
  • niet aantrekkelijk zijn voor toeristen
  • slecht bestuurd worden, veel corruptie kennen en soms in oorlog zijn