Նոր պայմանագիր

Հերթական ներդրումը արտադրության ոլորտում

Բևեռը պայմանագիր է կնքել Արգել ընկերության հետ։ Ընկերությունը զբաղվում է բազալտե անընդհատ թելքի արտադրությամբ։

Նախատեսվում է ավտոմատացնել արտադրությունը, այդ թվում իրականացնել`

- Արտադրանքի ինքնարժեքների հաշվարկ;

- Ծախսերի հաշվարկ;

- Պատրաստի արտադրանքի և հումքերի շարժի կառավարում։


Համակարգի տրամադրած անալիտիկ տվյալների շնորհիվ ընկերությունը կբարձրացնի արտադրական պրոցեսների պլանավորման և կառավարման արդյունավետությունը և կօպտիմիզացնի ընթացիկ ծախսերը։


Հետագայում պլանավորվում է ավտոմատացնել նաև բոլոր կոնտրագենտների հետ փոխհարաբերությունները։