רחובות מדברים-זבולון המר

טל וספיר

רחוב זבולון המר - גבעת שמואל

הרחוב ממוקם באזור החדש בסמוך לפארק ע"ש אילן רמון

בין הרחובות יוני נתניהו ודרך המלך

זבולון המר- תעודת זהות

תאריך לידה:31 במאי 1936, ט' בסיוון התרצו

ארץ לידה: חיפה- ישראל

שמות הוריו:

בית ספר: תיכון יבנה

תנועה: בני עקיבא

כילד: למד בתיכון יבנה בחיפה, היה חבר בתנועת בני עקיבא

כנער: קומונר וחבר ההנהלה הארצית שירת בחייל השריון

כמבוגר: ובעל תואר דוקטור לשם כבוד מטעם אוניברסיטת בר-אילן

שימש כחבר כנסת ושר החינוך

זבולון המר-הלילה עם גבי גזית 1991