יסודות התרבות

תומר פינצי

ידע

מה למדתי?

למדתי מתי, היכן וכיצד מתבטאת התרבות. למדתי על טקסים. מהם טקסים. למדתי על מנהיגות בעבודה על חברי הכנסת ובהצגה "חוות החיות".

מיומנות

אילו מיומניות רכשתי?

בשיעורי יסודות התרבות למדתי מיומנות רבות כמו שימוש באתרי אינטרנט שונים, לתקשר עם חברי כנסת, לדבר בפומבי כאשר יש הקשבה.

הרגל

מהם ההרגלים שפיתחתי?

בשיעורי יסודות התרבות פיתחתי הרגלים כגון: לא לגרור את הכיסא אלא להרימו, להיות בשקט ולהקשיב לאחר.