כרטיס ביקור

כרטיס ביקור למישהו/מישהי

דברים אליו/אליה

היא בת

היא מורה

מלמדת את השכבה של ז' באמירים