הזכות לשם טוב

אליאנה שניצר

הזכות לשם טוב-

שמנו הטוב תלוי פעמים רבות באופן שבו הסובבים אותנו רואים אותנו. משמע, האדם אינו חי לבדו ושם טוב הוא תדמיתו בעיני אחרים כיצד הם מסתכלים עליו, מה הם חושבים כשהם מסתכלים עליו, ומה הם מרגישים כלפיו. התדמית הזו היא אחד מהנכסים היקרים ביותר שיש לאדם, עוד יותר מנכסים אחרים שלו. הזכות לשם טוב היא בעצם הזכות לכך שלא תוצא דיבתו של אדם. במילים אחרות, הזכות שאדם אחר לא יפגע באחר על ידי אמירות שיש בהן לשון הרע.
הזכות לשם טוב היא זכות המוכרת בעולם כזכות בסיסית של האדם. כבר בהכרזת האו"ם על זכויות האדם, המכונה "ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם", הוזכרה הזכות לשם טוב כ"זכות אדם בסיסית". זכות זו קיבלה בישראל מעמד חוקתי כאשר הוכרה כחלק מהזכות לכבוד במסגרת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.