סיכום פורום מנהלי קהילות

13/4/16 – עין זיוון

"הגדה על אגודה"

נוכחים: נעמה מלכה, ישראל בר, אורי פסטינגר, ניצן חביב, ישראל שמידט, ליאור שחר, רן קמינסקי, שרון פז- אגאי, יסמין מנשרוב, נטלי חן, עופר לין, נועה שמיר-רונן, אמנון שגב, לאה'לה גמלא, שושי יוסף, איילת הדר, גיתית שמח, עפרה מאור, צלי קופרשטיין, אייל בראליה, תומר בן משה, מירב צרי, רבקה דמביץ

מועצה: סיגל גלבוע, רותם קבלו, מיה שולמן, איילת הריס, לירון סטולרו, אוריה נוקד, חנה אפל, אסף מזור, מיקי מנחם, עמיחי אלבה.

חטיבה להתיישבות: יובל בשן

התנצלו: קובי קציר, יריב קרין, מיכל זנדני, רני רייכין, דנה יוסף, לירז דדון, חגי לוין, חיים אלמוזנינו.

"בדיקת דופק" -ניקיונות הפסח שלי

לבער, לשמר ולחדש בקהילה ובתפיסת התפקיד של מנהל הקהילה

הגדה על אגודה ( מצ"ב מצגת)

דילמה –פער בין תפיסת העולם של מנהל הקהילה לבין הרצונות של הועד המנהל .


תובנות:

 • תפקיד הועד המנהל- לקחת אחריות ולהוביל, לחבר לשטח את ה"אני מאמין" של ההנהלה . חברי ההנהלה מחוברים לקהילה ולמה שמתרחש בה, ממוקדים על חזון, יעדים ומטרות, ועובדים ע"ב נהלי עבודה מוסדרים.

 • במקרה של פערים בתפיסות, מנהל הקהילה צריך להבין על מה הפער, והאם הוא ניתן לגישור. יש ליצור חלופות לפתרון הקונפליקט ולהשתמש בהשפעה מול שותפים נוספים כדי להניע שינוי.

 • המשולש של - קהילה ç וועד מנהל ç מנהל קהילה קיים תמיד, וצריכה להיות שותפות והקשבה לכלל צלעות המשולש.

 • שאלת הלקוח- למי נאמן מנהל הקהילה? לוועד? לקהילה? לערכים ולאמונות שלו ? מה סדר העדיפויות? היכן עובר הגבול?

 • מנהל קהילה- נדרש לאמירה מקצועית ואישית האם יוכל לקדם משהו שהוא אינו מאמין בו.

 • קיימת מורכבות אמיתית, הצבה של גבולות מקצועיים.

 • מנהל קהילה מייצג את כלל הקהילה ומביא את כל הקולות הן לוועד והן לאסיפה. אם יש קבוצה שאינה מיוצגת/מטופלת – האחריות של מנהל הקהילה להשמיע את קולה בתוך הוועד.

 • מחד, על מנהל הקהילה לאמץ את החלטות/דרך הוועד ומנגד, לייצר שיח שאינו סותר את "האני מאמין" שלו. יש ליצור תהליך מאחד בין "האני מאמין" של מנהל הקהילה לבין הוועד המנהל.

משולחן המועצה

אגף מוניציפלי (מיקי מנחם, מנהל אגף תפעול ואסף מזור) + מרכז גישור (חנה אפל, מנהלת מרכז גישור ותמר פישהוף)


מטרה:

הכרות עם מדיניות המועצה בנושא כלבים – מצ"ב מצגת

הצעה להתמודדות קהילתית- מרכז גישור- מצ"ב מצגת

דילמה סביב הנושא: הסכמות ישוביות אל מול חוקי מדינה: צער בעלי חיים, כלבים משוטטים, כלבים מסוכנים.

מקובל לחשוב כי ביישוב הכפרי זכויות הכלבים "זהות" לזכויות התושבים , כלומר, כלבים משוטטים באופן חופשי, ומנגד ניצב החוק ואכיפתו. מדיניות המועצה היא שבכל פניה להזמנת לוכד כלבים מתקיים שיתוף פעולה בין האגף לבין מרכז גישור . מתוך הבנה שדרך ההסכמות הקהילתיות היא הדרך מומלצת לניהול הנושא . למרכז גישור יש ניסיון מוצלח בקידום הסכמות קהילתיות במספר ישובים.


עדכונים נוספים- עמיחי אלבה, מנהל אגף פרט וקהילה

 1. ישיבת ממשלה חגיגית התקיימה בגולן לרגל שנה לכינונה ולציון 50 שנה לחידוש ההתיישבות היהודית בגולן.

 2. הערכות נרחבת לקראת פסח- אתרים, ישובים, טיולי נוער וקליטת מטיילים.

 3. אושר הקמת מרכז רפואה דחופה בשת"פ עם קצרין. הוצא מכרז שייסגר בחודש הקרוב.

 4. פרוייקט תצפיטבע = פרוייקט ניטור החי והצומח בגולן. יש כוונה להוציא קול קורא בנושא.

 5. בינוי במוסדות חינוך- מקדמים פרוגרמה לקמפוס חדש לבית הספר בקשת, תתקבל הרשאה לאולם ספורט ומגרש כדורסל משולב בקשת.

 6. משרד הכלכלה אישר רק בינוי של מעון אחד באבני איתן, אנו עוסקים בגיוס תקציבים.

 7. נמשך מיגון בתי ספר וגני הילדים, יצאו מכרזים לממס"ים בגנים ובית ספר אביטל.

 8. אושר התקציב לשצפ"ים ומתקני משחקים ב 12 ישובים נוספים, בהתאם לתכנית שנבנתה.

 9. החלה הכשרה למובילי תרבות בישובים, נרשמו למעלה מ 30 איש מ 18 ישובים.

 10. תוכנית המגורונים – בפגישה שנערכה מול יו"ר קק"ל התקבל אישור אחרון של קידום המגורונים שמגיעים עם ממ"ד.

משולחן הפיתוח הקהילתי- סיגל גלבוע, מנהלת המחלקה:

 1. פורום יו"ר וועד הנהלה יתקיים בחודש הבא , יש לעודד את היו"רים להגיע ליום זה.

 2. ב- 25/5 נצא לסיור פורום מנהלי קהילות. העיקרון המנחה של היום הזה – עשייה, למידה וחוויה משותפת.

תודות

לקרן ולעין זיוון על האירוח,

ללאהל'ה על שאר הרוח,

לנועה על הצגת הדילמה