Kinderwens

Mensen met een beperking

Kinderwens

Ieder mens heeft recht op het krijgen van kinderen. Zo ook mensen met een verstandelijke beperking. Toch bestaan er in de maatschappij verschillende meningen over ouderschap van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. De opvoeding van de kinderen levert in de praktijk namelijk vaak problemen op.

Methodes

Methodes die gebruikt kunnen worden bij de ondersteuning kunnen ingedeeld worden in 2 categorieën


- Methodes gericht op het aanleren van sociale- en of opvoed vaardigheden

- Methodes gericht op complexe problematiek


Zowel in Nederland als internationaal is er beperkt onderzoek gedaan naar deze methodes.

Op basis van het beperkte onderzoek naar de eerste categorie kan voorzichtig gesteld worden dat de nadruk moet liggen op het aanleren van vaardigheden.

Daarbij lijkt het inzetten van gedragsmatige technieken (zoals feedback of positieve bekrachtiging) effectief.

Tot slot wordt de oudertraining bij voorkeur thuis aangeboden.


Voor de tweede categorie (methodes gericht op complexe problematiek), is er geen overzicht van effectonderzoek specifiek bij deze doelgroep.

Hulpverlening

Hulpverlening is erg belangrijk.

Uit een praktijkstudie blijkt dat de hulpverlening dient te bestaan uit het voorkomen van overbelasting, het versterken van het sociale netwerk, het bieden van een perspectief en het hanteren van een disciplinaire aanpak.

Ook moeten hulpverleners vanuit een bepaalde basishouding werken. Zo is het van belang dat de hulpverlener de ouders als partners beschouwd, zijn eigen normen en waarden bespreekbaar maakt, niet alleen naar de risicofactoren kijkt maar ook de sterke punten ondersteund, flexibel is in zijn aanpak en zorgt voor continuïteit in de hulpverlening.