Gør det nu rigtigt!

Kvaliteten af undervisningen er vigtigst...

Mere og sammenhængende undervisning

Der gøres op med den traditionelle lektions opbyggede skole, hvor elevernes undervisning brydes op af på forhånd fastlagte frikvarterer. Pauser falder naturligt i forhold til undervisningen.

Bedre inklusion

Der er behov for kvalitetsmæssigt løft af indsatsen i mange kommuner. Den øgede inklusion må ikke ske på bekostning af kvaliteten i de almindelige klasser.

Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse

En mere åben skole