Duinlandschap

Casey hof 2k2

Wat is een duinlandschap

Een duin is een heuvel van zand langs de zee, of op andere plekken. Een duin bestaat door het waaien van zand tot een heuvel. Duinen kunnen ook hele mooie natuurgebieden zijn. Als duinen begroeid zijn zeggen mensen dat het groene duinen zijn.

In Welke steden vind je duinen

In Noord-Holland en Zuid-Holland vind je de meeste duinen. Aan de Noordzee vind je ook duinen

Helmgras

helmgras is een plant, die bij bepaalde grassen hoort. Het is een plant die belangrijk is bij het maken van de duinen. Het houd het zand bij elkaar.