גמילות חסדים

מתן שירות מאדם לאדם מרצון חופשי ללא תמורה שני כהן

התנדבות.........

כדי לכם להתנדב מפני שזה נותן

תחושת סיפוק המתן העזרה לאחר נותן

הרגשה טובה לגוף ולנפש שלך תורם

לפיתוח האישיות שלך לפיתוח יוזמה

ואחריות לפיתוח מחויבות חברתית

ועוד

סרטון התנדבות בקהילה 2013