Al Amal

Ontvangstbevestiging


As-salâm ‘alaykum warahmatullâhi wabarakâtuh beste zuster,


Hierbij bevestigen wij dat jouw verzoek in goede orde is ontvangen. Wij stellen het zeer op prijs dat je de moeite hebt genomen om ons hiervan op de hoogte te stellen.

Bij de toetsingsprocedures van Al-Amal zijn wij zeer zorgvuldig in het behandelen van verzoeken. Om te voorkomen dat de toetsingprocedures worden vertraagd, zouden we graag willen dat je het onderstaande formulier digitaal invult en per e-mail naar ons toezendt. Dit om er zeker van te zijn dat we over alle relevante informatie beschikken die we nodig hebben om jou het beste van dienst te kunnen zijn.

Afhankelijk van de aard en inhoud van jouw verzoek kan er met de beantwoording enige tijd gemoeid gaan. We streven ernaar om je binnen 30 dagen te kunnen voorzien van een antwoord inshâ'Allâh.


We vertrouwen er op dat we je hiermee voldoende geïnformeerd hebben.


Wa ‘alaykum as-salâm warahmatullâh,JONGERENBESTUUR AL-AMAL