Islamitische Lessen

Qoeraan, Arabisch, Geloofsleer en Fiqh/Begrip vd Islaam

Lessenprogramma voor vrouwen en mannen

In Naam van Allaah, Arrahmaan Arrahiem
De Bezitter van Uitgestrekte Barmhartigheid en die Hij schenkt aan wie Hij wil van onder Zijn dienaren.

Alle lof behoort toe aan Allaah, de Heer der werelden en de Salaat en Salaam rusten op de Boodschapper van Allaah.

Het programma van de vrouwen (zowel jong als oud) gaan insha Allaah door op zaterdag van 12uur tot 16uur en zondag van 12uur tot 14uur


elke Woensdag

Arabische lessen voor de vrouwen;

elke Zondag met als onderwerp Fiqh;
aan de hand van het boek Boeloegh Al-Maraam.


De lessen worden momenteel gegeven voor een periode van 2 maanden door een zuster die studente in Mekka is. Nadien wordt het opgevangen door andere vrouwelijke leerkrachten.

Het programma voor de mannen.
De Islamitische lessen in de nederlandse taal en lessen Arabisch zijn 1 juli van start gegaan; de plaatsen per groep zijn 16 per klas.

Voor informatie ben je welkom op alle dagen na 'Asr en Vrijdag ook na Dohr.
Om te zien op welke fundamenten deze lessen zullen worden gegeven kan je natuurlijk een les meevolgen.


Zusters: Zaterdag en Zondag om 12uur insha Allaah

Ma'had Arrahma; Oude Liersebaan 66A

Broeders: Maandag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag om 18:30 (meteen na het 'Asr gebed) insha Allaah


In de Islamitische lessen kan je je insha Allaah verdiepen in:
'Aqiedah, Qoeraan, Arabisch en Fiqh.


Vrijdag: 'Aqiedah: Geloofsleer; kennis die elke moslim verplicht dient te kennen. Behandeling van 'Thalaathatoel Oesoel - De Drie Fundamentele Grondbeginselen'. Geschreven door Shaykh al-Islaam Mohammed Ibn 'AbdelWahhaab rahimoehoe llaah
door Agh Aboe Roemaysa Taariq

Zaterdag: Fiqh: Wetsleer; het begrip; de uitvoering van de aanbidding.
Behandeling van 'De Zuilen van Islaam en Imaan'.
Geschreven door Shaykh Mohammed Ibn Jamiel Zaynoe rahimoehoe llaah
door Agh Aboe Maryam Yahya

Maandag: Arabisch Voor al wie de jonge leeftijd heeft gepasseerd en toch nog Arabisch wil leren kan starten met het Arabisch alfabet of je kent al het Arabisch alfabet maar je wil graag een stap verder.
Instapexamen voor het niveau te bepalen.
  1. Alfabetisering; door Agh Aboe 'Abdoelllaah 'Omar
  2. Module 1 Medina cursus door ... te bepalen.
  3. Adjroe Miya van Imaam Al-Adjoerie Al-Berberi door ... te bepalen.

Woensdag: Qoeraan en Tajwied
Er wordt zorg besteed aan de betekenis van de verzen en het juist uitspreken van de letters. De nadruk ligt bij het verbeteren van datgene wat je al kent en dan extra memoriseren van het boek van Allaah.
door Ustaadh 'AbdelHaliem Boujdayni (student van Mekka)

Kennis is:

Ibn Al Qayyim heeft in zijn boek 'Al-Kaafiyaati Shaafiyaat' gezegd:

Kennis is Allaah heeft gezegd
Zijn Boodschapper heeft gezegd
De Metgezellen hebben gezegd
Zij zijn de bezitters van kennis
De kennis is niet dat jij je in de onenigheid stort
Tussen de mening van de Boodschapper en de mening van een persoon

Mohammed ibn Sirien heeft gezegd: “Deze kennis is religie, weet dus van wie jullie je religie aannemen.”


Garantie voor kwaliteitsvolle lessen op maat van de student

الشيخ ابن عثيمين العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة