De Algemene Onderwijsbond (AOb)

De rol & invloed van deze belangengroepering

De Algemene Onderwijsbond

De AOb is de grootste onderwijsvakbond van Nederland, met ruim 87.000 leden. We komen op voor de belangen van onze leden in alle onderwijssectoren. De AOb zet met grote regelmaat de toon in het maatschappelijk debat. We behartigen de belangen van het onderwijs en onderwijspersoneel, bijvoorbeeld via onze uitstekende contacten in de Haagse politiek. We vinden dat we de belangen van het onderwijs en die van onze leden het best dienen door verder te kijken dan alleen de arbeidsvoorwaarden. We bemoeien ons ook graag met alle andere zaken die nodig zijn voor goed onderwijs.


AOB - Sterk in Onderwijs

De Standpunten van de AOB

  • Het resultaat van de Citotoets mag nooit allesbepalend zijn.
  • De invoering van de ‘gratis’ schoolboeken is volgens de AOb niets meer dan een koopkrachtmaatregel, uit de onderwijsbegroting. Gratis zijn de schoolboeken dus niet.
  • De AOb wil dat Nederlandse docenten geen grotere klassen hebben dan hun collega’s in omliggende landen. De AOb wil dat de Nederlandse situatie aansluit op het Europees gemiddelde. Bovendien wil de bond maximaal 24 leerlingen in een klas of groep.
  • Op een zwak fundament kan geen huis worden gebouwd: de kwaliteit van de lerarenopleidingen moet dus op orde zijn. Ook is de AOb een groot voorstander van de zogeheten kennisbasis op lerarenopleidingen.

Serena Darinda Camfferman

Student aan Rijn IJssel, locatie Veluwestraat.
Opleiding Onderwijsassistente.