Gyerektánc az óvodában

Tánctér Gyerektánc

Tánctér Program - Kreatív gyerektánc

Léleksimogató, önkifejezős, feszültségoldó tánc gyerekeknek!
A kreativitás fejlesztése mellett javul a mozgáskoordináció, a szenzomotoros érzékenység, de javulhat a gyermek társas viselkedése, önbizalma is. A mozgás, a játék öröme felszabadultabbá, bátrabbá teszi a gyermeket. Az alkotómunka olyan belső lelki tartalmakat mozgósít, melyek segítenek a személyiség kibontakozásában. A foglalkozás segít az iskolaérettség kialakulásában, a domináns oldal, a finom-motorika,a testséma, a térirányok, a keresztcsatornák fejlesztésében. Tánc, mozgás, öröm, siker!