paragraaf 2

China, de fabriek van de wereld.

een reus ontwaakt

Tot 1980 was China een streng communistisch land. In die tijd was er planeconomie. Planeconomie betekent is dat de overheid bepaald wat de fabrikant maakt. Na 1980 is dit verandert, China begon te merken dat het zo niet werkte, ze groeide minder als de buurlanden. In 5 gebieden kwam er een vrijemarkteconomie. Deze gebieden heten SEZ(speciaal economische zones).

China en de globalisering.

Bedrijven die meer vestigingen hebben over de hele wereld heten: multinationals. Zulke bedrijven willen zich graag vestigen in China, omdat daar goede omstandigheden zijn. Voorbeeld: lage lonen, goedkope grond, hardwerkende arbeiders e.d. Andere multinationals doen ook mee aan de globalisering van producten. De multinationals werken het liefst met goedkope arbeidskrachten als het gaat om arbeidsintensive producten. China is een lagelonenland en daarom goed voor de multinationals om zich daar te vestigen. Als de producten klaar zijn worden ze naar het buitenland verkocht. (export)

onze mening

wat vinden wij het dat chinezen alles namaken?

wij vinden het goed, want alle produkten worden veel goedkoper.


wat hebben ze nagemaakt?

Nike schoenen en BMW auto's.


In Nederland zijn er mensen die gratis muziek, games en films downloaden, wat vinden we daar van?

wel handig opzich maar wel gemeen voor de mensen die het gemaakt hebben en die krijgen er geen geld voor.

Big image