יום גיבוש

יום מיוחד

צמנלחנלחךלמךלמלך תצ תלמ

לחמל

Sunday, July 6th, 9pm

Yermiyahu St

Jerusalem

חילח
9:00-11:00 שיחה