Zwolle 2030

Hoe maken we het ondernemersklimaat aantrekkelijker?

Joeye Molina S1058378

Remco Wijntjes S1060710

Femy de Wilde S1050354

Irene Derckx S1061968

Robin Kluinhaar S1063474

Big image

Wat gaan we doen?


Korte omschrijving van het onderzoek


Belangrijkste resultaten


Conclusie en aanbevelingen

.

Ons onderzoek


’Op welke wijze kan de gemeente Zwolle het ondernemersklimaat positief beïnvloeden door te anticiperen op de trends en ontwikkelingen in de binnenstad van Zwolle voor 2030?’’
Big image
Big image

Wat bedoelen wij met het ondernemersklimaat?


Het geheel van externe omgevingsfactoren die invloed hebben op de omstandigheden waarin een onderneming moet functioneren (Beek, 2015; Encyclo, 2015; Cate & Mulder, 2006).
Big image


.

Ambitie gemeente Zwolle


'Wij willen dat het imago van Zwolle in 2030 matcht met haar A-status' - (Filip van As)

.

Hoe aantrekkelijk is de binnenstad?

Big image

- Enige grote stad in een groot achterland


- Dorpsgevoel en beleving


- Cultuur


- A-status

Big image


.

Waarom is het dan toch niet aantrekkelijk genoeg voor bezoekers?


- Imago (vicieuze cirkel)


- Nachtleven en bereikbaarheid


- Gesloten winkels op koopzondagen.

Big image
Big image

Waarom is het dan toch niet aantrekkelijk genoeg voor (potentiële) ondernemers?


- Hoge prijzen huurpanden


- Openingstijden (horeca en winkels)


- Starre overheidsopstelling


- Invloed ChristenUnie op beleid (behouden vs. veranderen).

Trends en ontwikkelingen die het ondernemersklimaat beïnvloeden


- 24/7-maatschappij


- Bricks naar clicks


- Korte levertijden webshops

Big image

- Blended learning


- Duurzaamheid (autovrije binnenstad)


- Nadruk op beleving
.

Gevolgen


- Leegstand
Big image- Teruglopende bezoekersaantallen


- Risico voor huidige ondernemers (vicieuze cirkel)


- A-status in het gedrang


- Ondernemers proberen steentje bij te dragen, maar zonder afstemming loopt alles langs elkaar heen


.

Wat kunnen we concluderen?


‘’Op welke wijze kan de gemeente Zwolle het ondernemersklimaat positief beïnvloeden door te anticiperen op de trends en ontwikkelingen in de binnenstad van Zwolle voor 2030?’’


- Ondernemen in de binnenstad aantrekkelijker maken


- Aantal ontmoetingsplekken moeten toenemen


- De gemeente moet een andere houding aannemen:

  1. Regulerend naar faciliterend en bindend
  2. Niet alleen vertegenwoordiger, maar ook promotor van de stad


- Creativiteit en ondernemerschap bevorderen door intensief samen te werken met kennisinstellingen

.

Aanbevelingen voor de gemeente om het ondernemersklimaat positief te kunnen beïnvloeden


- Meer city marketing (pronken met de A-status)


- Boost geven aan het nachtleven (verruimen sluitingstijden)


- City manager aanstellen: extra paar ogen en oren


- Ondernemers samenbrengen voor organiseren van initiatieven


- Zelf meer organiseren in de binnenstad (dus niet daarbuiten)


- Cultuur- en kunstprojecten


- Publiciteitsstunts


- Leegstand aanpakken.

Welke mogelijkheden zijn er voor de gemeente om leegstand aan te pakken?


1. Niets, om zo de creativiteit van de ondernemer te bevorderen


2. Financieel bijdragen


3. Ombouwen tot woon- of ontmoetingsplek


4. Exclusief aanbieden tegen bepaalde voorwaarden.

Big image