Husité

Lukáš Varga

Husitství

Husitství (někdy také husitské války, husitská revoluce, v marxistické historiografii také husitské revoluční hnutí) představuje hnutí vzešlá z reformního proudu v katolické církvi, které odvozuje svůj původ od učení mistra Jana Husa a žádá dalekosáhlou reformu církve. Husité sami se nazývali kališníci, teprve později začali používat i označení husité, které bylo zprvu pejorativní,[1] a později utrakvisté.

43 - Husité v boji za pravdu - Dějiny udatného českého národa

Významné husitské bitvy

  • U Sudoměře (25. 3. 1420)
  • U Domažlic (14. 8. 1431) - Píseň „Kdož sú boží bojovníci“
  • U Lipan ( 30. 5. 1434) – porážka husitů