Een spraakstoornis....

.....Wat houdt dat eigenlijk in?

hoe omgaan met....

Mensen vinden het vaak erg lastig om te communiceren met personen die een bepaalde stoornis en/of aandoening hebben. Hieronder staat een uitleg over wat een ‘’spraakstoornis’’ is en hoe dit kan leiden tot grotere problemen voor degene zelf en de naasten van de persoon.Een spraakstoornis houdt in dat iemand niet goed kan spreken en daardoor vaak ook moeite met communiceren heeft. Mensen met een spraakstoornis kunnen niet normaal praten. Doorgaans wordt gesproken van een spraakstoornis als iemand moeite heeft met articuleren of niet vloeiend kan praten. Iemand die slecht articuleert, kan woorden verhaspelen en daardoor onverstaanbaar worden. Een stotteraar is een voorbeeld van iemand die niet vloeiend praat. Een spraakstoornis kan het gevolg zijn van een ziekte, letsel of stress. Soms heeft een spraakstoornis ook geen duidelijke oorzaak, of is die aangeboren.
Een spraakstoornis die tot communicatieproblemen leidt, kan veel spanningen opleveren voor de betreffende persoon, maar ook voor zijn omgeving. Als iemand moeilijk verstaanbaar spreekt, is dat niet alleen frustrerend voor diegene zelf, maar ook voor de mensen tegen wie hij spreekt. Dit kan leiden tot sociale uitsluiting en allerlei psychische problemen.Iemand met een spraakstoornis moet met veel zorg en begrip worden bejegend. Als de oorzaak van de spraakstoornis vroeg wordt ontdekt en het onderliggende probleem aangepakt, kan de spraakstoornis mogelijk worden behandeld en/of kan de patiënt er beter mee leren omgaan.
Logopedie en stemproblemen

LOGOPEDIE IS MEER DAN U DENKT.

Logopedisten doen meer dan u wellicht denkt. Zij helpen ook baby’s met slikproblemen, waardoor eten en drinken moeilijk wordt. Of doven die revalideren na plaatsing van een cochleair implantaat. Het werkterrein van de logopedie beslaat alles wat te maken heeft met spraak en taal, stem, slikken en horen. Naast de all-round logopedist zijn er dan ook die zich concentreren op één of meer deelgebieden.Bent u geïnteresseerd in een Logopedist bij u in de buurt ,of wilt u een afspraak maken om meer informatie op te doen? neem dan een kijkje op http://zoeken.logopedie.nl/ .Geschreven door: Jannick Oosterhof