אליעזר בן יהודה

אחד ממחיה של השפה העברית

על אליעזר בן יהודה בקצרה

אליעזר בן-יהודה (מחוללה של החייאת הדיבור העברי בארץ ישראל בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20 והדמות המזוהה ביותר עם תהליך זה; מייסד ועד הלשון העברית, מייסד ועורך עיתון "הצבי", ומחבר מילון בן-יהודה.

מצגת אליעזר בן יהודה- "כוחה של שפה" הצגה של 'צוות תעלומה'