Redox Lifestyle Team

IKväll kan Du och dina vänner lyssna till Reiduns fina föreläsning om Redox signalmolekyler och vad de kan göra både på insidan och utsidan av kroppen !

KOM IHÅG att anmäla ER till Hälsoföreläsningen i Karlstad 15/12 !

Big image
Big image