משמרות זה"ב

כולנו נשמעים למשמרות הזה"ב

מי הם משמרות הזה"ב?

משמרות זה"ב הם תלמידים שתפקידם לשמור שתלמידי בתי הספר יחצו בבטחה את הכביש בדרכם לבית הספר.

זה"ב זה באחריותי

למשמרות זה"ב שמעת, אסון גדול מנעת.

שומעים למשמרות הזה"ב

כי החיים שלנו שווים זה"ב