רצינו שתדעו 24

9 בפברואר 2013, כ"ט שבט תשע"ג

בחינות החורף

בחינות החורף התקיימו, כידוע, ביום חמישי האחרון.

המטה היה שקט יחסית ורוב רובן של הפניות נבעו משלושה גורמים מרכזיים:

1. התעלמות מהנחיות שפורסמו על ידינו במהלך השנה ובמיקוד הסופי עצמו

2. היעדרות מהשתלמויות המפמ"ר.

3. קריאה שגויה או חלקית של השאלות בבחינה.להלן מקבץ שאלות ופניות שהתקבלו לבחינה חלק א':


מורה התלונן (בקבוצת הפייסבוק) ששאלה 1 ב' - דרכי הפעולה של התנועה הציונית ושל תנועות לאומיות אחרות - עניין שולי שלא ראוי לשאול עליו. אותו מורה גם קבל על שאלה 9א' - מדוע ערים בח'ליפות המוסלמית התפתחו בקרבה למחנות צבא? שוב - לטעמו עניין שולי. לגבי צמיחת הערים - הרי שהמדובר בשאלה שנשאלה כבר בעבר, היא מתייחסת ישירות לתכנית הלימודים, ואין מה שום חדש. לעניין 1ב' - הרי עצם העלאת הטענה מעידה על אי הבנה בסיסית של רציונל התכנית, משמע - הבנת העובדה שהתנועה הציונית פעלה כמו תנועות אחרות, ובהשפעתן.


ולעניין בחינת חלק ב':
  • 3 פניות היו של מורים שטענו שנשאלו שאלות על חומר שלא נכלל במיקוד הסופי. כולם הופנו למסמך המיקוד הסופי, לשורה הראשונה בה נכתב מפורשות שמוקדי הלמידה המפורטים מצויים באשנ"ב, וכן לעמוד הרלוונטי באשנ"ב.
  • מורה אחת התווכחה שבמיקוד לא מופיע עיצוב זיכרון השואה בעקבות מלחמת יום הכיפורים
  • 2 מורים קבלו שאין תהלכי הדה קולוניזציה וגורל יהודי האסלאם למרות שהם לימדו את התלמידים (כלומר - הימרו). אחד מהם אפילו טען שהבטחתי מפורשות שנושא זה יהיה במבחן שכן פרסמתי שהוא יהיה בחלק ג' ולא בד' כמו בקיץ.
  • מורה אחד התלוננה שהקריקטורה מציגה באור שלילי ומעליב את ההעפלה (רק שני אנשים בסירה קטנה).
  • מורה אחד תהה מה מיוחד באנטישמיות הנאצית ועל כן אינו מבין מדוע בכלל שאלנו זאת.
  • מורה אחד תהה מה יכולה להיות התשובה על השאלה מדוע התקשו היהודים להבין שמתרחש פתרון סופי.
  • 2 מורים טענו שהבחינה אינה קלה כפי שצריכה להיות בחינת חורף המיועדת, לטענתו, לנכשלים.הפניות הגיעו ישירות למטה, הועלו בדיון בקבוצת הפייסבוק וכן למייל האישי שלי.


וכמובן - הגיעו לא מעט משובים חיוביים שעניינם הערכה לשאלות החשיבה שהופיעו בבחינה וכן לתמהיל הנכון בין שאלות קלות לשאלות מורכבות.


תודה לצוות הכותבים (החסוי כמובן) אשר ראו את התמונה כולה ולא רק תלמידים אלה או אחרים.


Big image

לקחים חשובים ממטה הבחינה - להפצה:

כאמור, אחד הדברים הבולטים משאלות המורים בעת הבחינה הייתה העובדה שמורים אלה לא קראו את ההנחיות שפרסמנו ולפיכך נקלעו למבוכה ולחרדה (ממש כך). אי לכך חשוב לחדד שוב בפני המורים:


1. האשנ"ב הוא המחייב ופירוט מוקדי הלמידה המופיעים בו הוא הקובע. המיקוד הסופי מתייחס לסעיפי התכנית בלבד. הדבר צויין מפורשות במיקוד הסופי, ואין להתעלם מכך.


2. חשוב להגיע להשתלמויות המפמ"ר כדי להימנע מהנחיות שגויות לתלמידים.


3. שאלות החשיבה הן חלק בלתי נפרד מהבחינה. הדבר הוסבר שוב ושוב בהשתלמויות המפמ"ר. מורה המכין את תלמידיו באמצעות הכתבות בלבד חוטא לתלמידיו!


4. אין להמר על נושאים מתוך התכנית. אנו מפרסמים מיקוד מוקדם מצומצם ביותר, ולאחר מכן המשרד מפרסם מיקוד סופי. כל הימור מעבר לכך הינו מסוכן ובלתי אחראי בעליל.


5. בחינת מועד החורף זהה ברמתה לבחינת מועד הקיץ. הבחינה לא נועדה "להעביר" תלמידים נכשלים או מתקשים.


בהצלחה לכולם!

Big image

הנחיות להוראת נושא תהליך הדה-קולוניזציה וגורל יהודי ארצות האסלאם:

בשנת תשע"ב, השנה הראשונה בה נלמד נושא, פרסמנו הנחיות מקלות להוראת הנושא. חלק מהנחיות אלה תקפות גם השנה:

א. דה-קולוניאליזם:

גורמים - על התלמיד לדעת להסביר גורם אחד מכל תחום (גורמים אידיאולוגיים,כלכליים ופוליטיים) המפורטים במסמך שגלעד מניב כתב לפני שנה.

מאפיינים של התהליך: על התלמיד להכיר ולדעת להסביר שלושה מתוך חמישה מאפיינים המפורטים במסמך האמור.

ב.יהודי האיסלאם:

חובה ללמד שניים מהגורמים שהשפיעו על גורל היהודים החל מסוף שנות הארבעים - השפעת תהליך הדה-קולוניזציה והשפעת מלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל (גורמים א' ו ג' במסמך שנכתב לפני שנה) ועוד גורם אחד מבין הגורמים המופיעים בסעיפים ב',ד',ה' במסמך האמור. (התגברות הלאומיות, ציונות וזיקה דתית לארץ ישראל ומדיניות חיסול הגלויות של מדינת ישראל)


הנחיות אלה לא תפורסמנה באתר. אנא הפיצו אותם בקרב מוריכם.הרצאה חדשה באתר תולדוט:

ההרצאה המנתחת את מנהיגותם של בגין ובן גוריון – עלתה לאתר תולדוט.

ההרצאה ניתנה במסגרת השתלמות למורי לימודי א"י.

הנה הקישור:

http://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=4f458aa2-896f-4df0-8e77-90486fb64b72&lang=HEB

השתלמות "מורשת: בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'"


מכון מורשת מציע השתלמות מורים בדגש על השתקפות ההיסטוריה בסרטים עלילתיים.

מועד: מרץ-יוני 2013, גמול: 56 ש' עם ציון

ברוב המפגשים יוקרן סרט באורך מלא, שילווה בהרצאה היסטורית המשיקה לתכני הסרט.

הסדרה תתקיים בימי א', בין השעות 16.30 - 20.30 במרכז מורשת שבגבעת חביבה.


פירוט התכנית - במסמך נלווה למייל זה.

שבוע טוב

ובהצלחה לכולםאורנה