אליעזר בן יהודה

מגישה: קים גל

תעודת זהות :

תאריך לידה: 7 בינואר 1858

תאריך פטירה: 19 בדצמבר 1922 (בגיל 64)

ארצות מגורים: רוסיה, ארץ ישראל

השכלה (למד ב..): סורבון (אוניברסיטת פריז)

אישה: חמדה בן יהודה (1922), דבורה יונס (1891)

ספרים: מילון בן-יהודה

ילדים: איתמר בן אב"י, דולה בן-יהודה ויטמן

תרומות עיקריות: מחוללה של החייאת השפה העברית בארץ ישראל, מחבר מילון בן-יהודה

פועלו וחשיבותו בהיסטוריה היהודית :

אליעזר בן יהודה העלה לראשונה את הצורך בחידוש השפה העברית.

הוא הקים את "ועד הלשון" שעם הזמן הפך ל"אקדמיה העברית ללשון", חיבר את מילון בן-יהודה והחייאה את השפה העברית.

אליעזר בן יהודה הוא דמות חשובה מפני שבזכות כל פעולותיו במהלך חייו יש לנו את השפה העברית.

אליעזר בן יהודה - דמות מופת :

אליעזר בן יהודה הוא דמות מופת מכיוון שנלחם למען חידוש אוצר המילים בשפה העברית -

הציעה את הצורך בחידוש השפה, פרסם מאמרים ועיתונים בנושא, העלה את מודעות נושא זה ונלחם נגד מתנגדי התהליך.

מילים אשר המציא :

"בדורה" - עגבניה

"מקולית" - פטיפון

"עמונות" - מוקרטיה

"פרקה" - אגודה (דיוויזיה)

"אבחמץ" - חמצן

"אבחנק" - חנקן

"אבמים" - מימן

"מדלק" - גפרור

"שח רחוק" - טלפון

"מכושית" - פסנטר

Big image