Apple IPhone

Gan Lois Cant

2007, Yr IPhone Cyntaf

Cafodd yr IPhone cyntaf, IPhone2G, ei ddarganfod can Steve Jobs yn y Macworld Conference and Expo yn San Francisco yn Ionawr 2007. Roedd eu swyddogaeth yn cyfyngedig yn enwedig dim wifi, “effectively an entire computer that happened to make phone calls”

2007-2014

Ers i'r IPhone2G cael eu creu yn 2007, mae 10 IPhone arall wedi cael eu creu.
Big image

2015

yn ddiweddar mae dau ffôn arall wedi cael eu creu, yr IPhone6s a'r IPhone6s+.

Steve Jobs


Bu farw Steve Jobs ar y pumed o Hydref yn 2011 ond mae ei syniadau dal yn cael eu defnyddio i greu'r ffônau arbennig sydd yn cael eu defnyddio gan filiynau o bobl gwmpas y byd heddiw. Mae'r boblogaeth o bobl sydd yn defnyddio IPhone wedi mynd lan o 5.6% yn 2010 i 19.8% yn 2014.

Big image

ffeithiau ar IPhone Apple

1. Mae Apple wedi gwerthu dros 700 miliwn o ffônau ers 2007.

2. Mae Apple yn cael bron $200 biliwn yn y banc oherwydd y ffônau yma.

3. Bron 70% o arian apple yn dod o werthiant IPhone.

4. Roedd yr IPhone cyntaf yn greiddiol wedi cael eu creu allan o blastig cyn sylweddolodd Steve Jobs bod ei allweddu yn crafu ei arddangosfa. Dyna pan newidio’n nhw i wydr.