schapen ziekte: scrapie

Kimberley birkhoff

scrapie

Scrapie is een besmettelijke, zeer langzaam verlopende aandoening van het zenuwstelsel bij schapen en geiten. Na een lange incubatietijd en een slepend verloop eindigt de ziekte met de dood. Een behandeling is niet mogelijk.

..

Scrapie of schuurziekte is een ziekte aan het centraal zenuwstelsel bij schapen en geiten,

Scrapie komt op ruim zes procent van de schapenbedrijven voor. De ziekte komt niet vaak voor bij geiten. In Nederland is nog nooit scrapie vastgesteld bij geiten. De besmetting kan overgedragen worden door een moederdier aan haar jong. Maar kan ook plaatsvinden door eten van besmet vleesbeendermeel. Besmetting kan ook worden overgedragen door teken.

De naam is afkomstig van het

belangrijkste symptoom, het schuren (in het Engels: to scrape) wat zieke dieren voortdurend doen. Door dit schuren ontstaan allerlei huidafwijkingen. Daarnaast zijn er afwijkingen in de bewegingen, zoals een onzekere gang, rillen en trillen. De dieren vermageren terwijl ze een normale eetlust houden. De ziekte heeft een lange incubatietijd, is dodelijk en heeft een verloop van 14 dagen tot 6 maanden.

Door weefselonderzoek van de hersenen van dode dieren wordt de diagnose definitief vastgesteld.

Bij schapen is het mogelijk om prionen aan te tonen in de amandelen(tonsillen),milt, darm en lymfeklieren. De tonsiltest is het meest geschikt om scrapie vroeg te ontdekken bij schapen die nog geen ziekteverschijnselen hebben.


verschijnselen:

  • afwijkend gedrag;
  • jeuk, schuren;
  • neurologische verschijnselen:
    • trillingen aan de kop;
    • schrikgedrag;
  • vermagering.

Volgens de testen is de ziekte niet gevaarlijk voor de volksgezondheid. Maar om alle risico’s te vermijden worden besmette dieren buiten de voedselketen gehouden.
Vanaf oktober 2004 mogen in Nederland alleen resistente (met het ARR/ARR genotype) dekrammen gebruikt worden met als doel het fokken van scrapie-ongevoelige schapen.

scrapie is gevaarlijk

vragen:

hoe komen de schapen aan de ziekte, wat zijn de symtomen?
Komt deze ziekte vaak voor?
hoelang duurt de ziekte voor het schaap er aan bezwijkt zonder behandeling?
Wanneer wordt de diagnose definitief vast gesteld?
wat doen de boeren tegen screpie?
clincalsignsofscrapie2 by USDA