מי קשוב ומרוכז?

בעיות קשב וריכוז

הגדרה

הגדרה של הפרעת קשב אינה חסך בקשב, אלא אי רציפות קשב לאורך זמן. רבים הסובלים מהפרעת קשב, סובלים גם ממיקוד יתר של קשב. הביטוי הנוירולוגי להפרעה זו הוא בפעילות גלי מוח נמוכים במצבים בהם אדם נדרש למיקוד קשב ולריכוז. כאשר המוח אינו מסוגל לתזמן את גלי המוח הגבוהים הנדרשים ללמידה לאורך זמן, הוא אינו יכול לשמור על ריכוז וקשב לאורך זמן. אם לא נגרום למוח לתזמן את הגלים הגבוהים יותר, לא נוכל לצפות לשיפור בריכוז ובקשב. כלומר, יש רגעים בהם לאדם יש קשב והוא יכול לתפקד מצוין ורגעים אחרים בהם אין לו קשב והוא אינו מתפקד טוב, גם במטלות שהוא מכיר היטב. הקושי הביצועי בתפקודו נובע מקושי במערכת הוויסות שלו. הפרעת קשב היפר אקטיבית A.D.H.D מאופיינת, בנוסף לכל אלה, גם בתנועתיות או דברנות יתר, באימפולסיביות יתרה, בקושי באיפוק ובציות להוראות וחוקים, בחיבה למצבי מתח וסכנה, בסף תסכול נמוך, בחוסר שקט, בבעיות התנהגות ובתקשורת בין אישית.