MEDIAWIJSHEID

Mediawijze tools die bruikbaar zijn in de klas

Tools die ik heb uitgeprobeerd...

http://www.wordle.net

-> site waarop je soort van woordwolken maken. woorden die vaker worden gebruikt staan dikker dan andere

-> gratis, geen account nodig

http://www.sometics.com/nl/sociogram

-> handige site waarbij je een sociogram kan afnemen van de klas

-> Vragen over 2 domeinen: werkgerelateerd en sociaal

-> voor de lk is er een duidelijk overzicht wie wie wel of niet kiest!

http://www.bloon-methode.nl

-> online woorden inoefenen

-> login nodig

-> elke lln heeft een login nodig

-> lk kan resultaten van alle lln bekijken

Big image

http://www.educatief.diekeure.be/mundoleerling/

-> Site van uitgeverij Die Keure

-> Oefentoetsen per Werothema, per les

-> leuke verwerking van de lessen, als voorbereiding op de toets

Big image

Tools voor de leerkracht

- http://mijnkindonline.nl/sites/default/files/uploads/104-leerzame-apps-sites.pdf

-> 104 apps en sites om te gebruiken in de klas voor lln tssn 2-8 jaar

- http://www.spons.nl/edutrainers

-> site met (gratis) leerpaden

-> 4 gratis leerpaden ivm educatieve apps en tools!

Tools om te gebruiken in de klas

* Enkele sites met leuke tools voor in de klas!

- https://www.donaldduck.nl/media/acties/digiboekje/digiduck2.html

-> Digiboekje met Donald Duck over veilig internetten

- https://www.diplomaveiliginternet.nl/public/docent/login

-> Diploma Veilig internet

-> leert kinderen adhv een spel omgaan met moeilijkheden en risico's van het internet

- https://www.classdojo.com/nl-nl/?redirect=true

-> lln en lk hebben elk een account.

-> lln kunnen account 'eigen' maken

-> lk kan lln hierop positieve feedback geven

-> ook om te communiceren met de ouders

- https://storybird.com/

-> site waarop je gratis een profiel kan aanmaken

-> verhaal maken met allerlei prenten

-> Keuze uit: 1 prent met gedicht - verhaal met verschillende pagina's - verschillende verhalen

-> IDEE: gedichtje / verhaaltje / wens laten maken rond KERST

-> Nadeel: in het Engels ...

- http://www.picozone.nl

-> site waarop je zelf je eigen tijdschrift kan maken

-> deze site is speciaal gemaakt voor kinderen!

-> je kan als lk ook groepen samenstellen

- https://www.educanon.com/

-> site waarbij je filmpjes kan invoegen.

-> het fijne is dat de kinderen de filmpjes helemaal moeten bekijken, want doorheen het filmpje worden er vragen gesteld.

de kinderen duiden het antwoord aan dat ze denken dat juist is, en ze krijgen meteen het juiste antwoord

daarna speelt het filmpje verder af.

- http://www.bubbl.us

-> Mindmapping

-> Gratis, geen account nodig

- http://www.wordle.net

-> site waarop je soort van woordwolken maken. woorden die vaker worden gebruikt staan dikker dan andere

-> gratis, geen account nodig

- http://www.sometics.com/nl/sociogram

-> handige site waarbij je een sociogram kan afnemen van de klas

-> Vragen over 2 domeinen: werkgerelateerd en sociaal

-> voor de lk is er een duidelijk overzicht wie wie wel of niet kiest!

- http://www.socrative.com/

-> leerkracht maakt een profiel aan en stelt test op

-> lln kunnen ingangscode ingeven en deelnemen aan de test

-> lk kan beslissen hoe zij de resultaten wil zien: rapport met excell, ...

-> heeft ook een gratis app!

- http://www.wrts.nl

-> site waarop je woordenlijsten kan invoegen

-> je kan je laten overhoren met verschillende fijne methodes: puzzel, eerste letter, toets, ...

-> je hebt een account nodig

-> heeft ook een gratis app!

- http://www.bloon-methode.nl

-> online woorden inoefenen

-> login nodig

-> elke lln heeft een login nodig

-> lk kan resultaten van alle lln bekijken

Enkele leuke apps voor in de klas

- Day one - Apple

-> soort van digitaal dagboek

-> de kinderen kunnen foto's, filmpjes, tekst toevoegen


- On this day - Apple - gratis

-> app waarop belangrijke gebeurtenissen staan die die dag zijn gebeurd (gebeurtenissen - dood - geboorte)

-> Nadeel: in het Engels


- Woorden! - Apple - gratis

-> online woordenboek waarbij ook voorbeelden worden gebruikt, synoniemen en tegengestelden

-> meer dan 1500 woorden worden versterkt door een prent

-> bij spelfouten zoekt de app naar woorden die hetzelfde klinken