De fabel in de middeleeuwen

Van den vos Reynaerde

Willem die Madocke maecte

'Bij Gode, ik dar 't u wel raden!'

Isengrijn sprak tot den bere:'

Wat zegt gij er toe, Brune here?''

Ik ligge in den rijzeren

liever dan hier in de ijzeren.

Laat ons tot den koning gaan

ende zijnen pais daar ontvaan.'

Met Firapeel dat zij gingen

ende maakten pais van alle dingen.

Het verhaal

Hofdag in het dierenrijk; bijna alle dieren klagen bij koning Nobel over de streken die Reinaert de vos hun heeft geleverd. Maar hoe krijg je een listige vos zover dat hij zich vrijwillig aan een gerechtelijke procedure onderwerpt? Bruun de beer en Tibeert de kater, die er achtereenvolgens opuit worden gestuurd om de vos te dagvaarden, ondervinden aan den lijve dat dat niet eenvoudig is. Nadat beide meer dood dan levend aan het hof zijn teruggekeerd, slaagt Grimbeert de das er ten slotte in Reinaert mee te krijgen naar het hof. Daar wordt hij in staat van beschuldiging gesteld en ter dood veroordeeld. Zijn aartsvijanden Bruun, Tibeert en Isengrijn de wolf vertrekken om de galg in orde te maken. Onderwijl weet Reinaert koning Nobel met een prachtig leugenverhaal wijs te maken dat juist deze drie dieren gestraft moeten worden, en dat hijzelf onschuldig is. Als hij dan ook nog terloops een schat ter sprake brengt, is de koning - en vooral de koningin - snel overtuigd: Reinaert wordt vrijgesproken. In de ontknoping van het verhaal maakt Reinaert opnieuw enkele slachtoffers. Koning Nobel en zijn hof blijven verslagen en gedesillusioneerd achter.

Gebaseerd op "De fabels van Aesopus"

Genre Van den vos Reynaerde

Satire of?