Microsoft

חברת על

The New Microsoft Surface Book
2.בחרנו בחברה זו מכוון שאנחנו מתחברים לחברה הזו ולמה שהם עוסקים.

חברה זו חברה גדולה משווקת אלפי מוצרים בשנה מתגלגלים לה מאות מיליארדי דולרים בשנה .

3.חברה זו נוסדה בשנת 1975 ממוקמת בכול העולם היא מייצרת קונסולות משחק (XBOXׁׂׂׂ) מערכות הפעלה למחשב ( windows) טלפונים ועוד..... היא מוכרת אמצעי טכנולוגים היא משווקת משחקים קונסולות משחק מערכות הפעלה טלפונים

4. קישור: https://www.microsoft.com/he-il/

7.לדעתנו חברה זו תורמת רבות לעולם דוגמאות:

1.בילדיה לא ההינו יכולים להשתמש במחשב כי היא לא הייתה מצרת תוכנת הפעלה

2.היא תורמת לעולם להיות יותר דיגיטלי מאפשרת דברים מופלאים

3. היא מעסיקה מיליוני אנשים מאפשרת לאנשים לעבוד ולהרביך כסף

8.לדעתנו חברה זו משפיעה לרעה בעולם מכוון:

1.קונסולת הXBOX היא גורמת לילדים רבים שמשחקים בה השפעות רעות בחברה

2.היא מנצלת אנשים (עובדים)

3.המפעלים שלה המפוזרים ברחבי העולם מזעמים את האוויר