El comercial. Relació amb el MD

La importància i aprofitament del Màrqueting Digital

Esquema bàsic.

Relació entre la Venda Online i la Venda Tradicional (Offline). Utilització d'instruments online en el dia a dia del COMERCIAL.


Espai de trobada. Instruments ON-OFF-LINE

  • Dispositius
  • Aplicacions


VALORS CORPORATIUS. Aprofitar l'ús dels Instruments (tots) per a potenciar en cada acció de venda els valors corporatius:

  1. "Googleleja" la teva marca i observa
  2. Presència online : Web/Blog i Xarxes Socials

ELEMENTS ONLINE APLICATS A LA VENDA OFFLINE. Classificació

ELEMENTS TECNOLÒGICS: Recursos materials o aplicacions.


  • Maquinari
  • Recursos 2.0 - Cloud Computing


ELEMENTS PERSONALS: Coneixements adquirits a Internet. (Aprofitament "3T")


  • TRENDINGS - Tendències
  • TOOLS - Eines
  • TIPS - Consells


ARTICLE COMPLEMENTARIS RECOMENAT


INBOUND MARQUETING tot buscant compres OFFLINE ??

ELEMENTS TECNOLÒGICS : Recursos 2.0 - Cloud

ELEMENTS PERSONALS. Coneixements adquirits "online" per a aplicar en la venda "offline"

Clients "ROPO", un punt i apart a tenir molt present.

ROPO és l'acrònim de Research Online Purchase Offline, i és un camp d'estudi dins del MD en plena evolució i desenvolupament.


Aquest fantàstic article a wwwhasnew.com n'és una bona mostra i un recurs molt útil per adintrar-se en aquest concepte.


"TU MEJOR CLIENTE ONLINE PUEDE SER OFFLINE"