Примена дигиталних алата

и аудио-визуелних материјалa у настави енглеског језика

Let's Go Digital!

Центар за наставу страних језика Задужбине Илије М. Коларца акредитовао је програм стручног усавршавања за професоре страних језика Примена дигиталних алата и аудио-визуелних материјала у настави енглеског језика у Каталогу ЗУОВ-а заведен под бројем 887 (компетенција К2, приоритети 1, трајање обуке: 3 недеље путем Интернета, и обавезни завршни једнодневни семинар, бодова 28).


Програм је намењен професорима који имају основно знање рада на рачунару и коришћењa интернета, као и професорима који су већ стекли искуство а желе да се усавршавају у раду са новим технологијама. Намењен је креативним професорима који су отворени према процесу сталног стручног усавршавања кроз самостално и групно истраживање могућности ИТ-а и кроз размењивање искустава и материјала са колегама.


Курс траје 4 недеље, прве три недеље се изводи оnline програм а четврте недеље је обавезни део непосредне наставе, када је планиран целодневни семинар уз дружење са реализаторима и осталим учесницима семинара и додела сертификата.


Прве три недеље оnline обуке полазници прате програм и израђују недељне задатке по свом сопственом темпу, онда када им то највише одговара а сва комуникација са реализаторима је свакодневна али асинхрона, кроз форуме и директне аудио, видео и текстуалне поруке. Online обука подразумева да сваки полазник има приступ компјутеру са интернет конекцијом.

Реализатори ће редовно пратити процес напредовања учесника кроз практичну примену стечених знања приликом израде недељних задатака. Учесници ће на почетку сваке недеље добијати листу са списаком обавезних и додатних задатака. Они ће све креиране материјале и активности постављати у G+ затвореној заједници и на свој портфолио који ће бити отворен за реализаторе и остале учеснике како би се подстакла интеракција међу учесницима. Све активности и недељни задаци су пажљиво креирани, практични и пружају могућност полазницима да их ураде према својим компетенцијама и интересовањима. За добијање сертификата потребно је комплетирати 80% задатака.

Реализатори ће редовно и непосредно пратити процес креирања сваког појединачног портфолија и активно учешће полазника у G+ дискусијама, и пружати неопходну помоћ и подстицај.

Неке од тема које ће се обрађивати на курсу су: упознавање са G+ и PBWorks вики платформама, визуелни материјали у настави, Web2.0 Image претраживачи и Web2.0 Image едитори; стрип генератори; аудио и видео материјали у настави; YouTube, Vimeo и ЕSLvideo; алати за израду аудио материјала и алати за изрду видео материјала: Animoto, Photopeach, Prezi


Потврда о завршеној обуци биће издата на крају завршног семинара а за добијање сертификата потребно је комплетирати 80% задатака.

Big picture

Реализатори: Професори енглеског језика Наташа Божић Гројић и Снежана Филиповић

КАЛЕНДАР СЕМИНАРА

Рок за пријављивање 23.11.2018

Обука путем Интернета 25.11. 2018 - 21.12.2018

Завршни семинар 22.12.2018 у просторијама Коларчеве Задужбине

За програм је неопходно уплатити 4000 динара на рачун Задужбине Илије М. Коларца најкасније седам дана пре првог дана семинара

Уколико школа плаћа котизацију, професор може затражити профактуру од Центра за наставу страних језика на адреси skola@kolarac.rs

За семинар се можете се пријавити тако што ћете уплатити наведени износ на рачун Коларчеве задужбине и попунити пријаву (можете је наћи на сајту Коларчеве задужбине), а затим послати попуњену пријаву мејлом на адресу skola@kolarac.rs .

За све додатне информације можете се обратити мејлом и телефоном

1. Центру за наставу страних језика:

skola@kolarac.rs

011 / 2630 480

011 / 2639 502

2. Снежани Филиповић

sneza.filipovic66@gmail.com

065 2200 002

3. Наташи Божић Гројић

lunas994@gmail.com

УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ

Банка: Intesa

Прималац: Задужбина Илије М. Коларца, Студентски трг 5, 11000 Београд

Сврха уплате: Семинар Примена дигиталних алата

Рачун број: 160-321162-91

Позив на број: (ништа се не уписује)

Шифра корисника: 189

Износ: 4000 динара

Big picture