Fier Academy

Het opleidinginsituur van Fier

Iedere schoolklas in Nederland telt er gemiddeld één: een ernstig getraumatiseerde kind. Kinderen die worden mishandeld, misbruikt, verwaarloosd. Vak door mensen van wie ze afhankelijk zijn. 130.000 minderjarige slachtoffers per jaar. 130.000 trauma’s. 130.000 beschadigde levens.

Graag informeer ik u naar het voorlichtings- en scholingsaanbod van de Fier Academy, het opleidingsinstituut van Fier (www.fier.nl)

Wij bieden voorlichting, training en andere deskundigheidsbevordering aan op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Ons scholingsaanbod richt zich tot een breed publiek: van jongeren tot professionals.

Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als loverboyproblematiek, mensenhandel, pesten, social media en huiselijk geweld.