שלי שלך, ושלך שלך-חסיד.

רום תומר והילי כגן

בחרנו במידה שלי שלך ושלך ושלך- חסיד ,המידה אומרת שאני נותן לך ומה ששלך נותר אצלך.

הסרטון מתקשר למידה שבחרנו בכך שהמידה אומרת שמה שיש לי כלומר שלי, אני נותן לך ומה ששלך נותר אצלך- כלומר לא מצפה לתמורה, הסרטון מתקשר למידה שבחרנו בכך שבסרטון המתנדבים תורמים בשם העמותה כסף אוכל ועוד.., העמותה מכוונת את תרומותיה לשכבות החלשות בחברה שלנו, מבלי לקבל תמורה וללא מטרת רווח.

הסרטון שבחרנו מדבר על עמותת שהנקראת "הקרן לידידות", הקרן תורמת כסף ודברים שונים למען אנשים הזקוקים לזה , ולא מצפה לתמורה.

הקרן לידידות מגייסת כספים הודות לנדיבותם של נוצרים אוהבי ישראל ברחבי העולם. הקרן הוקמה בשנת 1983 בארה"ב ע"י הרב יחיאל אקשטיין ובשנת 2000 נפתחו משרדי הקרן לידידות בישראל.

מטרתה המרכזית של הקרן היא חיזוק חוסנה החברתי של החברה הישראלית ומתן תקווה לחיים טובים יותר לחוליות החלשות ביותר בתוכה: עולים, ילדים ונוער בסיכון, קשישים, מיעוטים וכדומה

נותנים תקווה לשנה חדשה
Big image