Ondernemingsraad

Gemaakt door: Meyke Hendriks & Saskia Obbink

Wat is het verschil tussen een ondernemingsraad en een medezeggenschapsraad?

Welke rechten en plichten heeft de OR?

- recht op informatie

- adviesrecht

- Instemmingsrecht

- initiatiefrecht

- Het recht een adviseur in te schakelen

Moet ieder bedrijf een OR hebben?