עבודה בזהב בנושא- תאונות

מגיש: אלון שטיינבוק מורה: משה קהימקר

מבוא:

במקרה זה מסופר על : התאונה שקראה ביום שישי בצומת הכניסה ליישוב בכביש 293 בנגב,התנגש רכבן של שתי נערות ההרוגות במשאית שהגיעה מכיוון בית קמה.

נערה נוספת שהייתה ברכב נפצעה באורח אנוש.

ניתוח האירוע:

המעורבים בתאונה:

הסיובת,הגורמים-לתאונה

תוצאה

עקרון הבטיחות שהופר

המעורבים בתאונה הם שני נהגים.

הסיבות לתאונה הם: הוא הגורם האנושי.

אי ציות לחוקי הכביש

נסיעה מופרזת ומסוכנת בצומת.

נהג המשאית: אינו נפגע.

נהגת המכונית וחברותיה: הנהגת וחברתה נהרגו והחברה שנייה פצוע אנוש.

עיקורן הבטיחות שהופר הוא: עיקרון שוני.

נימוק: נהג המשאית נמצא גבוה מהמכונית

ולכן לא ראה את הרכב.

ההיבט הפיזיקאלי של התאונה:

Big image

סיכום ומסקנות:

המסקנה שלי היא שאם אותו נהג משאית היה נוסע לפי לפי חוקי הכביש והיה מודע למגבלותיו אז הוא היה מספיק לעצור ולא להיכנס ברכב.